Beter Bereikbaar Wageningen

Om prettig te blijven wonen en werken is een betere bereikbaarheid nodig. Het project ‘Beter Bereikbaar Wageningen’ moet leiden tot een principekeuze over hoe we de bereikbaarheid van Wageningen waarborgen, nu en in de toekomst.