Werknemerparkeervergunning

Scroll naar

Om de parkeeroverlast voor bewoners en hun bezoek in de buurten rond de binnenstad te verminderen, zijn werknemersparkeervergunningen ingesteld. Deze parkeervergunningen zijn voor werknemers van bedrijven in en rond de binnenstad. 

Waar is de vergunning geldig?

  • Costerweg (P8 parkeerterrein bij De Arc).
  • Costerweg (P9 parkeerterrein bij Costerstaete).
  • Troelstraweg.
  • Lawickse Allee (P11 parkeerterrein tussen de Stationsstraat en WICC).
  • Stadsbrink (P12 het parkeerplein achter het busstation)
  • Olympiaplein (P13 het parkeerplein achter het voormalig stadskantoor).
  • Locaties met beperkte capaciteit in woonstraten tot een parkeerbezettingsgraad van 70%, zoals Javastraat en Otto van Gelreweg.

Voor wie

Bedrijven die gevestigd zijn in het gebied met betaald parkeren of met parkeren voor vergunninghouders kunnen werknemersparkeervergunningen aanvragen. Voor adressen waarvoor al een bewonersparkeervergunning is afgegeven, wordt geen werknemersparkeervergunning afgegeven.

De kans bestaat dat er meer aanvragen zijn dan beschikbare vergunningen. In dat geval worden de aanvragen verdeeld. De peildatum voor de beoordeling en verdeling is jaarlijks per 1 juli. Als uw aanvraag niet of slechts gedeeltelijk wordt toegekend, komt u op de wachtlijst. Het aantal uit te geven werknemersparkeervergunningen kan per jaar worden aangepast. Dit is afhankelijk van vraag, aanbod en het gebruik van de parkeerlocaties door bewoners en bezoekers.

Kosten

De kosten voor een werknemers­parkeervergunning zijn € 90,- per jaar voor werkdagen (ma-vr) en € 180,- per jaar voor de hele week (ma-zo). De werknemersparkeervergunning staat op naam van het bedrijf en kan tussen werknemers onderling worden uitgewisseld. U betaalt alleen voor de maanden waar u gebruik van maakt.

Aanvraag

De werknemersparkeervergunningen vraagt u aan door het insturen van het aanvraagformulier. De aanvraag wordt ingediend door het bedrijf of de werkgever. U kunt uw aanvraag op ieder gewenst moment indienen. 

Vragen of meer informatie?

Voor vragen of meer informatie neem contact op met de heer H. de Man via parkeren@wageningen.nl .