Werknemerparkeervergunning

Scroll naar

Om de parkeeroverlast voor bewoners en hun bezoek in de buurten rond de binnenstad te verminderen zijn de werknemersparkeervergunningen ingesteld. Deze parkeervergunningen zijn voor werknemers van bedrijven in en rond de binnenstad. 

Waar is de vergunning geldig?

Het gaat om de volgende locaties (*nieuw per februari 2019):

  • Costerweg (P8 parkeerterrein bij De Arc).
  • Costerweg (P9 parkeerterrein bij Costerstaete).
  • Troelstraweg.
  • Lawickse Allee (P11 parkeerterrein tussen de Stationsstraat en WICC).
  • * Stadsbrink (P12 het parkeerplein achter het busstation)
  • * Olympiaplein (P13 het parkeerplein achter het voormalig stadskantoor).
  • * Locaties met beperkte capaciteit in woonstraten tot een parkeerbezettingsgraad van 70%, zoals Javastraat en Otto van Gelreweg.

Voor wie

Bedrijven die gevestigd zijn in het gebied met betaald parkeren of met parkeren voor vergunninghouders kunnen werknemersparkeervergunningen aanvragen. Voor adressen waarvoor al een bewonersparkeervergunning is afgegeven, wordt geen werknemersparkeervergunning afgegeven.

De kans bestaat dat er meer aanvragen zijn dan beschikbare vergunningen. In dat geval worden de aanvragen verdeeld. De peildatum voor de beoordeling en verdeling is jaarlijks per 1 juli. Als uw aanvraag niet of slechts gedeeltelijk wordt toegekend, kunt u op een wachtlijst worden geplaatst. Het aantal uit te geven werknemersparkeervergunningen kan per jaar worden aangepast afhankelijk van vraag, aanbod en het gebruik van de parkeerlocaties door bewoners en bezoekers.

Kosten

De kosten voor een werknemers­parkeervergunning bedragen € 90,- per jaar om te parkeren op werkdagen (ma-vr) en € 180,- per jaar om de hele week te parkeren (ma-zo). De werknemersparkeervergunning wordt verstrekt op naam van het bedrijf en kan tussen werknemers onderling worden uitgewisseld. U betaald alleen voor de maanden waar u gebruik van maakt.

Aanvraag

De werknemersparkeervergunningen vraagt u aan door het insturen van het aanvraagformulier. De aanvraag wordt ingediend door het bedrijf of de werkgever. 

U kunt uw aanvraag op ieder gewenst moment indienen. De verdeling van de werknemersvergunningen voor de de periode 1 juli 2019 - 1 juli 2020 vindt plaats op basis van de aanvragen die ingediend zijn vóór 14 juni 2019. Dient u later dan 14 juni uw aanvraag in, dan wordt u zo speodig mogelijk geïnformeerd over de beoordeling van uw aanvraag. Anders krijgt u voor 1 juli 2019 bericht.

Vragen of meer informatie?

Voor vragen of meer informatie neem contact op met de heer H. de Man via parkeren@wageningen.nl .