Ontheffing parkeren (para-)medici

Het centrum van Wageningen kent betaald parkeren en zones waar parkeervergunningen nodig zijn. Beroepsbeoefenaren met een medisch en sterk dienstverlenend karakter, zoals artsen en fysiotherapeuten kunnen een zorgparkeervergunning aanvragen. De zorgparkeervergunning vervangt de parkeerontheffing. De parkeerontheffing die werd verstrekt als patiëntenkaart, is vervangen door de bezoekersparkeervergunning (medisch).

Contact

Heeft u vragen? Neem dan contact op met Publieke Dienstverlening, tel. (0317) 49 27 00 of loketruimte@wageningen.nl