Ontheffing Binnenveld

Op dit moment is het alleen mogelijk om uw aanvraag met een PDF formulier te doen. We zijn bezig om de online formulieren aan te passen. Onze excuses voor het ongemak. 

Beschrijving

Tussen Wageningen, Ede, Rhenen en Veenendaal ligt een beschermd natuurgebied genaamd Het Binnenveld. In dat gebied wordt zoveel mogelijk gestreefd naar zo weinig mogelijk verkeersbewegingen.

Er is een mogelijkheid om een ontheffing aan te vragen om dat gebied met gemotoriseerd verkeer te mogen betreden.

Voorwaarden

  • U bent bewoner van de Rijnsteeg of de Egelsteeg en u staat ingeschreven op dat adres
  • Of u bent eigenaar of gebruiker van grond gelegen in het gesloten verklaard gebied
  • U bent eigenaar van het voertuig waarvoor u een ontheffing Binnenveld vraagt of u heeft een lease-auto

Aanvraag

U vraagt de ontheffing Binnenveld aan de gemeente. Uw aanvraag of wijziging dient u in bij Publiekszaken. U kunt daarvoor het bestemde formulier invullen.

Als bewijs stuurt u een kopie mee van:

  • het geldig kentekenbewijs
  • bij een lease-auto: een bewijs van gebruik van de auto. Dit kan een contract zijn van de   leasemaatschappij of een schriftelijk bewijs van de firma of het bedrijf dat de auto least
  • indien van toepassing een huur- of pachtcontract van de grond

Een ontheffing Binnenveld wordt niet verleend voor:

  • elke vorm van recreatief gemotoriseerd verkeer
  • doorgaand woon – werkverkeer

Ontheffing opzeggen

Stuur de ontheffing met schriftelijke toelichting naar Publiekszaken of lever de ontheffing daar persoonlijk in.

Kentekenwijziging

Een kentekenwijziging kunt u met het daarvoor bestemde formulier() doorgeven.

Contact

Heeft u vragen? Neem dan contact op met Publieke Dienstverlening, cluster Ruimte, tel. (0317) 49 27 00 of loketruimte@wageningen.nl