Privacy parkeren met kenteken

Bij parkeren op kenteken wordt uw kenteken via een parkeerautomaat geregistreerd.

 

Waar worden mijn gegevens opgeslagen?

De kentekens worden in het Nationaal Parkeer Register (NPR) opgeslagen zodat de handhaver de controle op betaald parkeren digitaal kan uitvoeren. De controleur krijgt van het systeem alleen het signaal terug of voor het opgevraagde kenteken (voldoende) betaald is.

 

Hoe lang worden mijn gegevens bewaard?

  • De scan van een kenteken waarvoor voldoende was betaald, wordt binnen 48 uur verwijderd. Deze scan komt niet in een archief terecht. Uiterlijk na 48 uur is het dus niet meer mogelijk te zien waar een voertuig heeft geparkeerd.
  • Als na controle blijkt dat er niet, of te weinig parkeergeld is betaald dan krijgt u een parkeerbon. De scangegevens worden bewaard voor het opleggen van de parkeerbon en de periode waarin u bezwaar kunt maken tegen de bon. Als u een parkeerbon krijgt is de gemeente wettelijk verplicht om deze gegevens vijf jaar in de landelijke database te bewaren.

Wie kunnen er bij die gegevens?

Alleen instanties die hiervoor wettelijk bevoegd zijn mogen deze gegevens onder bepaalde voorwaarden opvragen.

 

Wat doet de gemeente met mijn parkeergegevens?

De gegevens worden gebruikt om te handhaven. Verder gebruikt de gemeente de anonieme gegevens (er stond een auto, er was voor betaald) voor onderzoeken naar bijvoorbeeld parkeerdruk in een bepaalde straat. 

 

Privacy

In de privacyverklaring staat hoe de gemeente omgaat met persoonsgegevens.

 

Op basis van welke wet

De rechtsgrond voor de verwerking en gebruik van persoonsgegevens bij parkeren is noodzakelijk voor de uitoefening van het openbaar gezag waar de gemeente verantwoordelijk voor is.  Dit is op grond van de Gemeentewet en het besluit gemeentelijke parkeerbelastingen. (rechtsgrond: artikel 6, onderdeel e AVG).