Gehandicaptenparkeerkaart, instellingenkaart

Zorginstellingen kunnen een gehandicaptenparkeerkaart aanvragen voor het vervoer van bewoners met een handicap. Op deze manier kunnen de instellingen de bewoners samen vervoeren. Zo hoeven ze niet voor iedere bewoner apart een kaart aan te vragen.

U kunt het formulier ophalen bij Publiekszaken (stadhuis).

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Publiekszaken, Markt 22, dagelijks van 8.30-12.30 uur, tel. (0317) 49 24 00 of per email publiekszaken@wageningen.nl.

De gemeente beslist binnen 8 weken na ontvangst op uw aanvraag. Deze termijn mag eenmaal verlengd worden.

Bezwaar

U kunt bezwaar maken tegen de beslissing op uw aanvraag. Doe dit binnen 6 weken. Bent u het daarna niet eens met de uitspraak op het bezwaarschrift? Teken dan beroep aan bij de rechtbank.