Gehandicaptenparkeerkaart

Heeft u een handicap? Dan is het in sommige gevallen een probleem om uw motorvoertuig/-rijtuig te parkeren omdat dit bijvoorbeeld te ver lopen is naar de plaats van bestemming. Of misschien rijdt u altijd met iemand mee en is het voor u niet mogelijk om te wachten totdat de bestuurder het motorvoertuig/-rijtuig heeft weggezet. U kunt dan een gehandicaptenparkeerkaart aanvragen.

Bestuurderskaart

De bestuurderskaart vraagt u aan als u gehandicapt bent en zelf uw motorvoertuig/-rijtuig bestuurt.

Passagierskaart

Als u zelf geen motorvoertuig/-rijtuig bestuurt, dan kunt u in bepaalde situaties een passagierskaart aanvragen.

Criteria

Voor het aanvragen van een gehandicaptenparkeerkaart gelden criteria. Voor de bestuurderskaart gelden weer andere criteria dan voor de passagierskaart.
Het is belangrijk de criteria van te voren goed door te lezen.
Voor het aanvragen van een gehandicaptenparkeerkaart wordt altijd een onafhankelijk medisch advies opgevraagd. De kosten hiervan zijn voor uw eigen rekening. Dit kost € 120,- voor een bezoek aan het spreekuur en € 146,- voor een huisbezoek.

Aanvraag

  • persoonlijk bij  't Startpunt (Rooseveltweg 408A) of bij Publiekszaken (Markt 22)
  • vul dit formulier in en stuur of breng het naar 't Startpunt of Publiekzaken

Let op: bij de aanvraag moet u een recente foto inleveren..

Bij de eerste aanvraag van een gehandicaptenkaart voor bestuurders of passagiers, maakt een medische keuring onderdeel uit van de procedure. De kosten van deze aanvraag zijn voor uw rekening. Voor minima bestaat een regeling, waarbij u kwijtschelding  van de kosten kunt aanvragen.

De gemeente beslist binnen 8 weken (na ontvangst) over uw aanvraag. Deze termijn mag eenmaal verlengd worden.

Gehandicaptenparkeerkaart verloren?

Vraag dan een vervangende parkeerkaart aan bij Publiekszaken. U moet dan weer een pasfoto overleggen; de kosten van een duplicaat zijn;  € 55,70 . U kunt dit formulier ingevuld meenemen.

Gehandicaptenparkeerkaart verlengen

Als u een gehandicaptenparkeerkaart heeft, moet u deze op tijd verlengen. Het kan namelijk nodig zijn dat u opnieuw een medische keuring krijgt. Vraag de verlenging tenminste 2 maanden eerder aan, voordat uw gehandicaptenparkeerkaart afloopt. U vraagt het aan met het formulier 'aanvraag gehandicaptenparkeerkaart'.

Meer informatie

  • 't Startpunt, Rooseveltweg 408A, geopend van maandag t/m donderdag van 9.00 tot 17.00 uur en op vrijdag tot 13.00 uur.

Ook op de website van de ANWB en bij het Overheidsloket vindt u aanvullende informatie.