Gehandicaptenparkeerkaart

Als u een handicap heeft dan is het soms een probleem om uw motorvoertuig te parkeren omdat u bijvoorbeeld niet zo ver kunt lopen naar de plaats van bestemming. Of misschien rijdt u altijd met iemand mee omdat u zelf geen motorvoertuig (meer) rijdt en heeft u niet de mogelijkheid om te wachten totdat de bestuurder het motorvoertuig heeft weggezet. Mogelijk komt u dan in aanmerking voor een gehandicaptenparkeerkaart.

Bestuurderskaart

De bestuurderskaart vraagt u aan als u gehandicapt bent en zelf uw motorvoertuig bestuurt.

Passagierskaart

Als u zelf geen motorvoertuig bestuurt, dan kunt u in bepaalde situaties een passagierskaart aanvragen.

Criteria

Voor het aanvragen van een gehandicaptenparkeerkaart gelden criteria. Voor de bestuurderskaart gelden andere criteria dan voor de passagierskaart. Het is belangrijk de criteria van te voren goed door te lezen. Voor het aanvragen van een gehandicaptenparkeerkaart wordt altijd een onafhankelijk medisch advies opgevraagd. De kosten hiervan zijn voor uw eigen rekening en zijn €120,- voor een bezoek aan het spreekuur en €146,- voor een huisbezoek.

Aanvraag

  • persoonlijk bij  't Startpunt (Rooseveltweg 408A) of bij Publiekszaken ( Markt 22)
  • vul dit formulier in en stuur het of breng het naar 't Startpunt of Publiekzaken

Let op: bij de aanvraag moet een recente foto bijgevoegd worden

Bij de eerste aanvraag van een gehandicaptenkaart voor bestuurders of passagiers, maakt een medische keuring onderdeel uit van de procedure. De kosten van deze aanvraag zijn voor uw rekening. Voor minima bestaat een regeling, waarbij kwijtschelding  van de kosten kan worden aangevraagd.

De gemeente beslist binnen 8 weken na ontvangst op uw aanvraag. Deze termijn mag eenmaal verlengd worden.

Gehandicaptenparkeerkaart verloren?

Vraag dan een vervangende parkeerkaart aan bij Publiekszaken. U moet dan weer een pasfoto overleggen; de kosten van een duplicaat zijn;  € 55,70 . U kunt dit formulier ingevuld meenemen.

Gehandicaptenparkeerkaart verlengen

Als u een gehandicaptenparkeerkaart heeft, moet u deze op tijd verlengen. Het kan namelijk nodig zijn dat u opnieuw een medische keuring krijgt. Vraag de verlenging tenminste 2 maanden voordat uw gehandicaptenparkeerkaart afloopt, aan. U vraagt het aan met het formulier aanvraag gehandicaptenparkeerkaart.

Meer informatie

  • 't Startpunt, Rooseveltweg 408A, geopend van maandag t/m donderdag van 9.00 tot 17.00 uur en op vrijdag tot 13.00 uur.

Ook op de website van de ANWB en bij het Overheidsloket vindt u aanvullende informatie.