Opruimen van hondenpoep

Om overlast van hondenpoep in de bebouwde kom te voorkomen, geldt een opruimplicht van hondenpoep. Dit geldt voor poep op de stoep, maar ook in speelplaatsen, groenstroken, grasvelden, bermen en tussen de struiken. U moet overal de hondenpoep opruimen. Voor het niet opruimen van de hondenpoep riskeert u een boete van € 140,00.

 bordje geen opruimplicht       bordje uitlaatveld

  Op uitlaatvelden en losloopterreinen geldt de opruimplicht niet. Daar wordt de hondenpoep wekenlijks door de gemeente opgruimd. Op deze terreinen en veldjes ziet u bovenstaande bordjes staan