Buitengebied

In het buitengebied mag de hond op de gemeentelijke wegen en paden loslopen. Met uitzondering van een deel van de Wageningse berg (het gebied ten oosten van de Oranjelaan). De particuliere boseigenaren hebben eigen regels ingesteld waardoor hier en in de uiterwaarden een aanlijnplicht is.

Uiterwaardengebied

Het uiterwaardengebied wordt beheerd door Staatsbosbeheer. Daar geldt een aanlijnplicht en een opruimplicht. Dit is om verschillende redenen.

  • voorkomen van verstoring van fauna- nest- en verblijfplaatsen van vogels, maar ook kleine zoogdieren.
  • loslopende koeien kunnen ziek worden van hondenpoep.
  • loslopende honden kunnen koeien en kalfjes verstoren zodat ze zich kunnen verwonden.

Bosgebied

in het bosgebied kunnen loslopende honden loslopend wild zodanig verstoren dat dit wild in paniek de weg op rent. Let u dus goed op deze borden als u in het buitengebied van Wageningen bent met uw hond.