Aanlijnplicht

In de bebouwde kom van Wageningen moet u de hond aangelijnd houden. Dit is onder andere vanwege de verkeersveiligheid. Langs drukke wegen kunnen zich gevaarlijke situaties voordoen met loslopende honden. Bovendien weet u met een aangelijnde hond ook beter waar uw hond zijn behoefte doet. Tenslotte maakt een loslopende hond kinderen en volwassenen soms angstig. 

Bij het niet aanlijnen van een hond riskeert u een boete van € 100,00.

aangelijnde hond