Aanlijnplicht

In de bebouwde kom van Wageningen moet u de hond aangelijnd houden. Voor deze maatregel is gekozen om discussies te voorkomen op het moment dat de eigenaar/houder van de hond in overtreding is. Vanwege de verkeersveiligheid is aanlijnen ook nodig. Langs drukke wegen kunnen zich gevaarlijke situaties voordoen met loslopende honden. Bovendien weet u met een aangelijnde hond ook beter waar uw hond zijn behoefte doet. Tenslotte roept een loslopende hond soms angstgevoelens op bij kinderen en volwassenen.

Bij het niet aanlijnen van een hond riskeert u een boete van € 95,00 en bij het niet aanlijnen op een kinderspeelplaats € 140,00

aangelijnde hond