Onderhoud op beeldkwaliteit, wat betekent dat?

In Wageningen is afgesproken hoe schoon en hoe netjes de wegen en de groenvoorzieningen moeten zijn. We hebben afgesproken hoeveel onkruid er mag staan, hoe lang het gras mag zijn van gazons, hoeveel tegels een beetje scheef mogen liggen en hoeveel zwerfafval er mag liggen. Dat noemen we beeldkwaliteit. Het gaat hierbij niet zozeer om wat Stadsbeheer doet, maar om het resultaat.
Het gemeentelijk team Stadsbeheer onderhoudt de openbare ruimte op 'beeldkwaliteit'.

Wat betekent dat voor u?

 

Het onderhoud van de openbare ruimte is erop gericht alle onderdelen volgens de afgesproken kwaliteit te onderhouden.
Het kan dus zijn dat u ziet dat het gras te hoog is, dat de perken niet zijn geschoffeld of dat er zwerfvuil ligt. Ondanks dat kan het gebeuren dat u geen actie ziet van Stadsbeheer om een en ander aan te pakken.
Dat is mogelijk, want of en hoe vaak iets onderhouden wordt (gazons maaien, hagen knippen, zwerfafval opruimen) is afhankelijk van de kwaliteit die is afgesproken voor een bepaald gebied (zie foto's hieronder).

Welke kwaliteitsniveaus zijn er?

Om eenduidige afspraken te kunnen maken over de kwaliteit van de openbare ruimte is landelijk een methode ontwikkeld. Hierdoor kan iedereen in Nederland dezelfde taal spreken qua onderhoud van de openbare ruimte. Deze methode werkt op basis van beelden. Het bestaat uit series met plaatjes en omschrijvingen. Hierin zijn de normen aangegeven voor groen, gras,verharding, banken en zwerfafval. Deze 'beeldmeetlatten' zijn samengevat in de 'kwaliteitscatalogus'.

Er zijn niveaus A+ (zeer hoog) tot en met C (laag). Er is ook nog een niveau D. Dit niveau kent geen ondergrens en is er alleen om aan te geven dat het lager is dan niveau C.

Zwerfafval in het groen

Welke kwaliteitsniveaus zijn er in Wageningen?

 

In Wageningen is voor het groen gekozen voor kwaliteitsniveau C (laag). In het centrum geldt niveau B (basis). Voor de verhardingen is kwaliteitsniveau B (basis) van toepassing.

Hoe wordt het kwaliteitsniveau getoetst?

Elke vier weken vindt een inspectieronde plaats. De toezichthouder openbare ruimte beoordeelt dan een aantal belangrijke beeldcriteria. Zoals graslengte gazons, zwerfvuil en onkruid in de plantvakken. Deze meetinformatie gebruiken we om aannemers en eigen dienst te toetsen en zo nodig het onderhoud te verbeteren.