Maaien met oog voor de natuur

In het groenbeleidsplan (2017) hebben we afgesproken dat we in het onderhoud van het groen meer rekening houden met de planten die er groeien. Op plekken waar het kan gaan we grasbermen en gazons omvormen naar plekken met meer kruiden en grassen. Dit is gunstig voor vogels, bijen en vlinders. Zij vinden er dan zowel nectarplanten als overwinteringsplekken.

Hoe doen we dat?

Bij dit insectvriendelijk graslandbeheer wordt er elke keer gemaaid in verschillende patronen. Telkens blijft er 40% van het oppervlakte staan. Door elke keer een wisselend patroon te maaien ontstaat er veel variatie in het grasland. Zo ontstaat er een plek die en aantrekkelijk blijft om te recreëren en ook aantrekkelijk wordt voor de verschillende insecten.

Waar gebeurt dit?

Bij Lombardi en in de wijk de Boomgaarden is de gemeente op dit moment bezig met deze manier van maaien. Ook bij de Kortenoordallee en de Nijlantsingel gebeurt dit.

Geduld

Deze nieuwe manier van maaien laat nu een wat slordig en onverzorgd beeld van het gras zien. Er gaat een aantal jaar overheen voordat deze manier van maaien een mooi resultaat laat zien. 

Maaien bij Lombardi