Kap- en snoeiwerk aan gemeentelijke bomen in Wageningen

De gemeente heeft ruim 21.500 bomen in beheer en onderhoud. Deze bomen worden geïnspecteerd en gesnoeid. Soms komt het voor dat is het kappen van deze bomen noodzakelijk is. Wageningen is terughoudend met kap en probeert bomen zo lang mogelijk in stand te houden. Op het moment dat bomen een veiligheidsrisico geven is echter een zwaardere snoeiingreep of kap niet te voorkomen. 

Veiligheidsinspecties bomen

Jaarlijks worden er inspecties gedaan aan gemeentelijke bomen om te bepalen of ze gezond zijn en/of snoei nodig hebben. Hier uit is naar voren gekomen dat er ongeveer 700 bomen zijn die een veiligheidsrisico vormen. Dat kan bijvoorbeeld een boom zijn die dood is maar bijvoorbeeld ook een boom zijn die een zware dode tak heeft maar verder nog een aantal jaren gezond en veilig kan blijven staan. Omdat het om ofwel kap ofwel een zwaardere snoeimaatregel gaat is een omgevingsvergunning (kapvergunning) noodzakelijk.

700 bomen lijkt veel maar dit valt mee kijkende naar het totale bomenaantal en is in feite onderdeel van het dagelijks beheer en onderhoud dat bij bomen komt kijken. Er is wel enige achterstand en ook spelen ziektes zoals essentaksterfte en de droogte periodes van de afgelopen jaren een zekere rol.

Het gaat niet om de kap van 700 bomen maar een gedeeltelijke kap en een gedeelte snoeimaatregelen waarbij we inschatten dat ongeveer een derde middels snoeimaatregelen behouden kan blijven.

Aanvraag omgevingsvergunning

De gemeente gaat de omgevingsvergunning aanvragen voor deze bomen omdat een veilige buitenruimte belangrijk is.
Hoewel het dus om een omgevingsvergunning gaat is de intentie om daar waar veilig de bomen gehandhaafd kunnen worden dit gedaan wordt. Daar waar bomen gekapt worden proberen we zo veel mogelijk op de locatie of in de nabije omgeving nieuwe bomen te planten. 

Om welke bomen gaat het

De aanvraag zal per wijk gedaan worden zodat u goed na kan gaan om welke bomen het in uw omgeving gaat. U kunt dit zijn door het pdf bestand aan te klikken van uw wijk. De groene stipjes zijn gemeentelijke bomen. Een rood kruisje geeft aan dat een veiligheidsmaatregel noodzakelijk is.

Wanneer gaan de snoei en kapmaatregelen plaatsvinden

Na het doorlopen van de omgevingsvergunning kunnen wij starten met het werk. Een exacte datum is hierdoor nog niet te geven omdat dit mede afhangt van eventuele bezwaren. Het voornemen is direct na het verlenen van de vergunning te starten met het werk onder voorbehoud van eventuele beperkingen door flora en faunawetgeving. Als er bijvoorbeeld dieren in de boom nestelen heeft dit vanzelfsprekend effect op de keuze van de maatregel en het tijdstip van uitvoering.