Bewonersavond 21 maart

Op 21 maart jl. bezochten ruim 120 belangstellenden de tweede informatieavond over groen in de Tarthorst. Zij konden langs verschillende thematafels gaan. Door stickers te plakken op een grote kaart van bomen en plantsoenen (pdf. 44 mb) konden aanwezigen hun voorkeur aangeven. Algemene opmerkingen waren ook welkom. De ontwerper van het toekomstige plan had een gloedvolle presentatie over zijn reis door de Tarthorst. Opnieuw werden er veel vragen gesteld en was er een grote betrokkenheid. 
 

Operatie Steenbreek

Bewoners waren enthousiast over de presentatie van de landelijke actie Operatie Steenbreek. Vele suggesties werden aangeleverd: van groene daken tot het verkrijgen van subsidie voor de afkoppeling van regenwater. Wilt u meepraten over deze actie, meer informatie, of heeft u suggesties voor ons: mailt u met steenbreek@wageningen.nl
 

Eetbaar groen in de openbare ruimte

Ook de thema-tafel over eetbaar groen in de openbare ruimte werd goed bezocht. Er waren voorbeelden van eetbaar groen aanwezig en er werden volop suggesties gedaan.
 

Snippergroen

De (aangepaste) kaart met te verkopen stukken snippergroen was aanwezig. Ook kon men een aanvraag tot koop doen. Wilt u nog wat extra informatie of heeft u een vraag? Mailt u dan met snippergroentarthorst@wageningen.nl
 

Hoe nu verder?

Voor 5 april a.s. organiseren we samen met het Groene Wiel een kindermiddag in de Tarthorst. Ook zij maken immers gebruik van het openbaar groen. We horen graag welke wensen en ideeën zij hebben. Bewoners van de Tarthorst krijgen informatie hierover thuisgestuurd. Flyers zijn ook beschikbaar op verschillende plaatsen in de Tarthorst.

Op 20 april presenteren we een voorlopig ontwerp. Bureau Ars Virens van Marco van Wetten maakt een ontwerp op basis van de ideeën, suggesties, meldingen en parameters. Maar ook de richtlijnen van het Groenbeleidsplan neemt hij daarin mee. Bewoners worden weer per brief geinformeerd over deze avond. Op 30 mei presenteren we het definitieve ontwerp.

Vragen?

Tot 10 april a.s. kan de ontwerper uw opmerkingen over groen verwerken. Daarna gaat hij aan de slag met het ontwerp. Stuurt u voor die tijd een mail naar tarthorst@wageningen. Heeft u andere vragen of opmerkingen, stuurt u ook dan een mail naar tarthorst@wageningen.nl. Dat kan ook nog na 10 april. U kunt ook bellen met Lilian Oostveen van team Stadsbeheer, bereikbaar op telefoonnummer (0317) 492 952.

 

Bewonersavond Tarthorst 21 maart