Bomen met witte stip in de Tarthorst

Projectleider Gerrit Wanner heeft alle bomen die gekapt worden in de Tarthorst gemerkt met een witte stip (zie foto). Voor deze bomen hebben we een kapaanvraag gedaan.

Groenplan in samenspraak met de wijk

Voor de wijk Tarthorst is in samenspraak met de bewoners van de wijk en het Bomenberaad (overleg tussen gemeente en groene verenigingen) een groenplan ontwikkeld. Met dit plan gaan we het groen (bomen en heestervakken) opnieuw inrichten. Op basis van de uitkomst van een aantal criteria (bijvoorbeeld klachten van bewoners, boomveiligheid ect)  hebben we een groenplan ontwikkeld. Ook hebben we daarbij de randvoorwaarden vanuit het Groenbeleidsplan en de Bomenverordening in acht genomen.

Hoeveel bomen blijven er staan?

Van de 633 bomen in de Tarthorst blijven er 495 behouden. Voor alle 138 (te kappen) bomen is een kapvergunning aangevraagd. We plaatsen 81 bomen terug. Totaal komt het bomenbestand in de Tarthorst dan op 576.

Hoe nu verder?

Voor alle bomeen hebben we een kapaanvraag gedaan. Daarmee laten we zien welke bomen straks verdwijnen. Op basis van de Bomenverordening is niet voor elke boom een kapvergunning vereist. Het besluit op de kapaanvraag wordt gepubliceerd in de Stad Wageningen. Nadat het besluit voor het verlenen van de (kap) vergunning is genomen, kunt u bezwaar maken tegen dit besluit. Dit geldt alleen voor de bomen waarvoor een kapvergunning vereist is. De vergunning wordt gepubliceerd bij de officiële bekendmakingen in de Stad Wageningen.

Vragen?

Vragen kunt u  mailen naar tarthorst@wageningen.nl In verband met de vakantieperiode kan antwoord op uw vraag of opmerking even op zich laten wachten Na maandag 7 augustus zijn wij weer goed bereikbaar op tel (0317) 492952.

 

 markeren van bomen die gekapt worden