Groen in Wageningen Hoog

Op deze pagina vindt u informatie over het groenbeheer in Wageningen Hoog

Wandeling op 25 september 2018

Circa 80 bewoners liepen mee tijdens de wandeling door Wageningen-Hoog. Ook was een aantal leden van het Groenberaad aanwezig. Wethouder Dennis Gudden was er ook. Voorafgaand aan de wandeling gaf Arjan Rosseel van de gemeente een korte introductie. De wandeling was bedoeld om de bewoners een beeld te geven van de keuzes die gemaakt kunnen worden in het beheer van het groen in Wageningen Hoog. De actieve bewonersgroep die met succes de Japanse Duizendknoop bestrijdt in de wijk nam ook nog even het woord.

 wandeling in wageningen hoog

Groenbeheer, wat ging eraan vooraf?

Voor Wageningen-Hoog bestond een Groenbeheerplan. Dit beheerplan werd destijds (tot 2013) uitgevoerd in een aantal fases. Elke 3 jaar een andere fase. Met deze manier van werken kwam de hele wijk aan de beurt in het onderhoud van het groen. In 2013 is tegen dit Groenbeheerplan door een aantal bewoners uit de wijk succesvol bezwaar aangetekend. Dat betekent dat sinds die tijd het cyclische onderhoud stil ligt. Het beheerplan dat er lag kon niet meer gebruikt worden.

Groenbeleidsplan

In 2017 is het groenbeleidsplan vastgesteld. In dit plan is ook een paragraaf voor Wageningen Hoog opgenomen (pag 62 ev). Tegen deze paragraaf is een juridische procedure gestart. Dat betekent dat het schrijven van een nieuw beheerplan stil stond. De procedure is nu afgerond. We kunnen nu dus pas verder met het schrijven van een beheerplan voor inrichting, beheer en onderhoud van het groen. Hierbij is gekozen voor twee fases; een aanpak voor de korte termijn en een voor de lange termijn.

Korte termijn

De focus lag de afgelopen 2 jaar op veiligheid. In de zomer van 2016 is een boomveiligheidinspectie gedaan. Op basis van dit onderzoek is een aantal beheermaatregelen genomen. Bewoners zijn hierover destijds ingelicht tijdens twee excursies door de wijk. In maart 2017 zijn er kapwerkzaamheden en snoeirondes uitgevoerd en vanaf begin 2018 zijn vrijwel alle bomen in de wijk gesnoeid.

Lange termijn

Voor de lange termijn, nl komen tot een definiering van de term "woonbuurt in bosrandzone" is een klankbordgroep samengesteld. In het laatste kwartaal van 2017 zijn bewoners en gemeente in gesprek geweest en hebben in samenspraak invulling gegeven aan de term "woonbuurt in bosrandzone. Daarmee wordt bedoeld dat de wijk in de bosrand van de Veluwe ligt en dat betekent ook dat we toe werken naar groenstroken met een gevarieerd bosachtig karakter.

Wat gaan we nu nog doen?

In de winter van 2018  wordt de de onderbegroeiing door de hele wijk gesnoeid. Zicht en verkeersveiligheid blijven hierdoor gewaarborgd. Ook komen de doorgaande wegen als Hollandseweg en Hartenseweg aan de beurt.

Hoe nu verder?

Het steven is om voor het einde van het jaar een concept beheerplan te hebben liggen. Dit vergt echter uiterste inspanning van zowel gemeente als bewoners.

Vragen?

U kunt, liefst per mail, uw vraag stellen aan Arjan.rosseel@wageningen.nl. We doen echt ons best om uw vraag/opmerking zo snel mogelijk te beantwoorden.