Groen in Wageningen Hoog

Op deze pagina vindt u informatie over het groenbeheer in Wageningen Hoog

Bomen Geertjesweg

Groenbeheer in Wageningen-Hoog

Werkzaamheden in de wijk

Snoeien Afgelopen jaar hebben we vrijwel alle bomen langs straten en lanen in Wageningen-Hoog gesnoeid. Als laatste waren de Hollandseweg en Hartenseweg aan de beurt, maar ook de Geertjesweg is volledig gesnoeid, vanaf de Zoomweg tot aan de Hartenseweg. Dit was hard nodig na de lange periode waarin geen of beperkt, groot onderhoud werd uitgevoerd.

Boomcontroles Om de drie jaar controleren we alle gemeentelijke bomen langs wegen en plantsoenen. In 2019 vindt er weer een veiligheidsinspectie van bomen plaats in Wageningen- Hoog. Zo worden bomen met gebreken of aantastingen beoordeeld. Op basis van deze gegevens kunnen we het onderhoud voor de komende tijd bepalen.

Groenbeleidsplan Wageningen en Groenbeheerplan

In 2017 is het Groenbeleidsplan voor Wageningen vastgesteld. Op basis van dit Groenbeleidsplan maakt de gemeente haar groenbeheerplannen. Een gezonde en sterke groenstructuur in en rondom de stad en voldoende ruimte voor biodiversiteit zijn belangrijke aandachtspunten van het groenbeleid. In dit Groenbeleidsplan is ook een paragraaf voor Wageningen-Hoog opgenomen (pag. 62). Tegen deze paragraaf werd door enkele bewoners een juridische procedure gestart. Dit betekende dat het schrijven van een nieuw beheerplan stil stond. Na afronding van de juridische procedure konden we in het laatste kwartaal van 2018 verder. Momenteel is er een concept beheerplan wat binnenkort met betrokken wijkbewoners doorgenomen en verder afgestemd zal worden. Bewoners die eerder al meedachten in de klankbordgroep worden hier weer voor uitgenodigd.

Wat ging er vooraf?

Voor Wageningen-Hoog bestond een Groenbeheerplan. In een cyclus van 3 jaar werd groot onderhoud uitgevoerd in de wijk. Door een aantal bewoners uit de wijk is succesvol bezwaar aangetekend tegen dit beheerplan. Het beheerplan kon daardoor niet meer gebruikt worden en er  vond een lange periode geen groot onderhoud plaats.

Vragen?

U kunt, liefst per mail, uw vraag stellen aan Arjan.rosseel@wageningen.nl