Eikenprocessierups in Wageningen

Op veel eiken komen in de maanden mei, juni en juli behaarde eikenprocessierupsen voor, de rups van een nachtvlinder. Deze rupsen gaan ‘s nachts groepsgewijs - in processie - op zoek naar eiken bladeren als voedsel. Gedurende hun ontwikkeling krijgen de rupsen op een gegeven moment zogenaamde ‘brandharen’. Na contact met de microscopisch kleine, pijlvormige brandharen kunnen klachten ontstaan zoals jeuk, huiduitslag, irritatie aan de ogen of aan de luchtwegen van mens en dier.

Biodiversiteit en natuurlijke vijanden

Vorig jaar was er landelijk een enorme stijging van het aantal meldingen van de eikenprocessierups. Ook in Wageningen was een forse toename van de populatie, veroorzaakt door het warme en droge weer. Dit jaar ontwikkelt zich weer een forse populatie eikenprocessierupsen.

De rupsen hebben natuurlijke vijanden, vooral mezen zijn gek op de voedzame rupsen en zorgen daarmee voor een afname van het aantal rupsen. Om het mezen aantrekkelijk te maken hebben we op drukbezochte plekken waar groepen eiken staan mezenkasten opgehangen, zodat nestgelegenheid ruimschoots voorhanden is. Vogels hebben baat bij een gevarieerd voedselaanbod, dus dat we onze bermen en grasstroken laten ontwikkelen tot mooie kruidenrijke bermen is ook voor de natuurlijke bestrijding van de eikenprocessierups een voordeel. De insectenrijke bermen lokken vogels, die op hun beurt weer rupsen eten. Zo helpen we de natuur een handje.

Bestrijden van eikenprocessierups

Om de overlast en het risico op gezondheidsklachten te beperken bestrijden we de rupsen echter ook. Het gaat hierbij om bomen in eigendom van de gemeente. Bij de bestrijding maken we geen gebruik maken van bestrijdingsmiddelen. Daarmee verzwakken we de biodiversiteit, die we juist hard nodig hebben voor een natuurlijke bestrijding door vogels. Vanaf het moment dat de rupsen zich gaan verzamelen in nesten kunnen we deze opzuigen met een grote stofzuiger. Dat is een milieuvriendelijke bestrijdingsmethode waarmee tevens de brandharen worden verzameld en onschadelijk gemaakt. Vanaf 20 mei beginnen wij met bestrijden. Hierbij wordt voorrang gegeven aan de locaties met een verhoogde prioriteit. Plaatsen waar veel mensen komen zoals zorgcentra, scholen, scholen, kinderdagverblijven en winkelcentra worden met voorrang opgeschoond.

U hoeft in principe geen melding te doen als u rupsen in de boom ziet. We proberen zo goed als mogelijk de eiken rond druk bezochte locaties te behandelen. We ontvangen graag wel een melding als een nest met rupsen is gevallen. Mocht u toch contact willen zoeken dan kan dit het beste via het meldpunt openbare ruimte https://www.wageningen.nl/inwoners/wonen/Melding_doen

Antwoord op veel vragen over de eikenprocessierups kunt u vinden via de website https://processierups.nu

 

Bestrijd rupsen niet zelf

Heeft u eikenprocessierupsen in uw eigen bomen. Neem dan contact op met een boomverzorgingsbedrijf uit de regio voor de bestrijding. Komen de rupsen toch in de woning dan kunnen zij het beste, met handschoenen aan, bespoten worden met haarlak of lijmspray. Trap of sla ze niet dood. Elke rups heeft minstens 700.000 brandharen die loslaten en zich verspreiden als de rups geïrriteerd raakt. De rupsen die ingespoten zijn, gaan dood en dienen in de tuin op een plek begraven te worden waar de eerste jaren geen activiteiten plaatsvinden. Deze handeling is alleen voor de extreem noodzakelijke gevallen in te zetten. In alle andere gevallen: vermijd contact.

 De GGD Leefomgeving verschaft informatie bij gezondheidsklachten ontstaan na contact met de brandharen van de EPR en wat je eraan kunt doen (https://ggdleefomgeving.nl/hinderlijke-beestjes/eikenprocessierupsen/).

Bij ernstige klachten door de eikenprocessierups verwijzen wij u naar de huisarts voor medisch advies of tips.