Boom kappen

Wilt u een boom kappen of snoeien in uw eigen tuin waarvan u ook zelf de eigenaar bent? Dan heeft u waarschijnlijk een omgevingsvergunning kap nodig. U kunt deze vergunning aanvragen via het online Omgevingsloket. U kunt ook iemand anders machtigen om dit voor u te regelen.

Wanneer heeft u geen omgevingsvergunning kap nodig?

U heeft geen omgevingsvergunning kap nodig als: 

  • de boom een omtrek heeft kleiner dan 60 centimeter;
  • de boom binnen 3 meter van de gevel van uw huis staat;
  • u minder dan 20% van de kroon gaat snoeien.

Hoe beoordeelt de gemeente uw aanvraag?

Een onafhankelijk bureau neemt contact met u op om de boom te beoordelen. De gemeente neemt op basis van het advies van een onafhankelijk bureau binnen 8 weken een besluit over uw aanvraag.

Extra regels in broedseizoen

Van 1 maart tot 31 augustus moet u rekening houden met het broedseizoen. Wilt u binnen deze periode kappen of snoeien? Dan moet u naast een vergunning ook ontheffing aanvragen bij de provincie Gelderland. Deze ontheffing kunt u dan meesturen bij uw vergunningsaanvraag.