Kap- en snoeiwerk aan gemeentelijke bomen

De gemeente heeft ongeveer 23.000 bomen in beheer en onderhoud. Naast inspecties en snoeiwerk van deze bomen is het kappen van bomen op zeker moment noodzakelijk. Gemeente Wageningen is terughoudend met kap en probeert bomen zo lang mogelijk in stand te houden. Op het moment dat bomen een veiligheidsrisico geven is echter een zwaardere snoeiingreep of kap niet te voorkomen. 

Veiligheidsinspecties bomen

Jaarlijks worden er inspecties gedaan aan gemeentelijke bomen om te bepalen of ze gezond zijn en/of snoei nodig hebben. Hier uit is naar voren gekomen dat er ongeveer 272 bomen zijn die een veiligheidsrisico vormen. Van deze 272 zijn 90 bomen kleiner dan 20cm en 54 bomen waar nu alleen de stam van staat. Het gaat veel al bomen die al dood zijn, zeer slechte conditie hebben of een lage levensverwachting hebben. Omdat het om ofwel kap ofwel een zwaardere snoeimaatregel gaat informeren we u hier over.  

Het gaat niet om de kap van 272 bomen maar een gedeeltelijke kap en een gedeelte snoeimaatregelen.

Welke bomen worden gekapt en wanneer kan een boom behouden blijven

De 272 bomen worden op dit moment bekeken om te bepalen of behoud toch nog mogelijk is. De volgorde waar op wij toetsen is: behoud door zwaardere snoei, behoud door de boom op stam te zetten, kap en vervangen op dezelfde plek, kap en vervanging in de directe omgeving. De bomen die gekapt moeten worden markeren wij te minste enkele weken voor de daadwerkelijke snoei of kap actie door middel van een goed zichtbare horizontale lijn. Bomen die we op stam gaan zetten krijgen een verticale markering.

Om welke bomen gaat het

Om voor u goed inzichtelijk te maken om welke bomen het gaat en u de basis informatie te geven over de bomen kunt u onderstaande viewer raadplegen. Als u op een boom klikt krijgt u aanvullende gegevens over de boom te zien. U kunt ook op adres zoeken zodat u meteen ziet om welke bomen in uw omgeving het gaat.  

Wanneer gaan de snoei en kapmaatregelen plaatsvinden

Een exacte datum is hierdoor nog niet te geven maar de planning is medio oktober te starten. Dit zodat we in het planseizoen (november) naar verwachting kunnen starten met aanplant en herplant van bomen. Uitvoering is altijd afhankelijk van weersomstandigheden en van eventuele beperkingen door flora en faunawetgeving. Als er bijvoorbeeld dieren in de boom nestelen heeft dit vanzelfsprekend effect op de keuze van de maatregel en het tijdstip van uitvoering.

Herplanten van bomen

Als we bomen kappen, gaan we deze ook weer herplanten. Waarschijnlijk gaan we dit jaar meer bomen planten dan we kappen. Op dit moment kijken we op welke plekken we daarvoor gaan gebruiken. Zodra de gebieden bekend zijn maken we deze ook zichtbaar in de viewer. U kunt dan zien welke boomsoort geplant gaat worden en waar.