5G en gezondheid

Wat is 5G?

5G staat voor vijfde generatie mobiele netwerken. Het is de opvolger van het huidige 4G-netwerk, dat bijvoorbeeld gebruikt wordt om te bellen en internetten met uw mobiele telefoon. Omdat er veel meer gebruik wordt gemaakt van mobiel internet, is 4G in de toekomst niet meer voldoende. Het 5G-netwerk moet de groeiende vraag van consumenten en bedrijven naar meer en snellere mobiele toepassingen opvangen.

 

Uitbreiding 5G netwerk

Het Europees Parlement verplicht lidstaten, waaronder Nederland, om supersnel 5G-internet mogelijk te maken. In 2020 moet in ieder land het eerste deel van het 5G-netwerk beschikbaar zijn. Naast de verplichting van het Europees Parlement is ook de toename van mobiele data door mensen en bedrijven een belangrijke reden voor het invoeren van 5G. Het huidige 4G-netwerk is over een paar jaar ‘vol’ en dan is 5G nodig om het mobiele dataverbruik te kunnen ondersteunen. 5G wordt gezien als een belangrijke voorwaarde voor de verdere ontwikkeling van de informatiesamenleving.

Nederland gaat zoals afgesproken binnen de EU voor 30 juni 2020 de eerste 5G-frequenties aan de telecomaanbieders veilen. Daarna wordt het 5G-netwerk stap voor stap gebouwd. Een aantal telecombedrijven biedt nu al 5G aan. Dat gaat om een toepassing van de 5G-technologie in de huidige 4G-frequentiebanden en bestaande antennes.

 

Zorgen om gezondheidsrisico’s

Sommige mensen zijn bezorgd over de effecten van de straling. Waar het de mogelijke gezondheidsrisico’s van mobiele netwerken betreft baseren wij ons standpunt op het advies van de GGD zoals wij dit ook doen ten aanzien van andere maatschappelijke gezondheidsthema’s. De GGD volgt de nieuwste inzichten op dit onderwerp en is daarvoor ook aangesloten bij het Kennisplatform ElektroMagnetische velden. Op dit moment ziet de GGD geen aanleiding om negatief te adviseren over de aanleg van 5G netwerken, maar geeft daarbij ook aan dat zij de ontwikkelingen op dit gebied nauwlettend in de gaten houdt. 

Alle 5G-antennes moeten voldoen aan de internationale regels voor straling. De huidige mobiele netwerken, evenals het toekomstig 5G-netwerk, voldoen aan de internationale blootstellingslimieten voor elektromagnetische velden. Bij blootstelling aan zendsignalen die lager zijn dan de blootstellingslimieten is in wetenschappelijke onderzoek geen bewijs gevonden voor mogelijke gezondheidseffecten. De GGD volgt de nieuwste inzichten in dit onderwerp en is daarvoor ook aangesloten bij het Kennisplatform Elektromagnetische Velden en Gezondheid. Het platform werkt nauw samen met het RIVM, TNO, DNV GL, GGD GHOR Nederland, Agentschap Telecom, ZonMw en Milieu Centraal. De Gezondheidsraad heeft hierin een adviserende functie. Ook de Rijksoverheid en de Gezondheidsraad houden de onderzoeken over elektromagnetische straling van antennes en de effecten voor de gezondheid van mens, plant en dier goed in de gaten. Zowel het RIVM als het Agentschap Telecom heeft bewezen dat er geen plekken zijn waar de straling wordt overschreden. Daarom is er nu geen reden om aan te nemen dat 5G schadelijk is voor de volksgezondheid.

In het geval wij een aanvraag voor de aanleg van 5G zendmasten in de nabije toekomst mochten ontvangen dan volgen wij waar het de mogelijke gezondheidsrisico’s betreft, het dan geldend advies van de GGD.

 

Informatie

Meer informatie over 5G en gezondheid kunt u vinden op de website GGDLeefomgeving.nl, het RIVM en het Kennisplatform Elektromagnetische Velden. U kunt ook contact opnemen met de GGD wanneer u vragen heeft over het effect op de gezondheid.