Leerlingenvervoer

Leerlingenvervoer is voor kinderen die niet zelfstandig naar school kunnen door ziekte of een handicap. En soms is leerlingenvervoer de oplossing, omdat de school te ver weg ligt. De gemeente gaat uit van vervoer naar een school die het dichtst bij huis of de instelling ligt.

Voorwaarden

Uw kind komt niet zomaar in aanmerking voor de regeling. De voorwaarden zijn onder andere:

  • advies van een deskundige of een advies van de school
  • de afstand tussen uw woning en de school
  • de reistijd
  • de mogelijkheden van het kind
  • probeer eerst na te gaan of uw kind recht heeft op een andere vergoeding, zoals de ov-jaarkaart 

Soort vergoeding

Er zijn 3 soorten vergoedingen

  • een vergoeding voor het zelf wegbrengen en ophalen van uw kind
  • een vergoeding voor een fiets, openbaar vervoer of aangepast vervoer
  • de gemeente zorgt voor (aangepast) vervoer met een bus of taxi

In de verordening leerlingenvervoer staan de volledige voorwaarden en regels.

Contact

Een (vergoeding) leerlingenvervoer kunt u online aanvragen. Voor vragen kunt u contact opnemen met: Carmen Hallensleben, telefoon 0317-49 29 11  of e-mail naar vervoer@wageningen.nl.

Afhandeling

De gemeente neemt binnen 8 weken een besluit.

Bezwaar maken

Heeft u een afwijzing ontvangen? En bent u het daar niet mee eens? Dan kunt u binnen 6 weken bezwaar maken.

PDF Formulier

U kunt het aanvraagformulier ook als PDF formulier downloaden.