Voedselbank

Als u een laag inkomen heeft en niet genoeg overhoudt voor eten en kleding, kunt u naar de voedselbank gaan. Hier kunt u één keer per week een voedselpakket ophalen. Met dit pakket doet u een paar dagen. Er zit bijvoorbeeld brood, beleg en groenten in.

Voorwaarden

De voedselbank kijkt naar uw besteedbaar inkomen. Dit is het inkomen dat u overhoudt nadat u de vaste lasten betaald heeft, bijvoorbeeld de huur, elektriciteit of verzekeringen.

Aanvraag

U kunt zich aanmelden via:
Stichting Voedselbank
Industrieweg 22
6702 DR Wageningen

Of via de website www.voedselbanknederveluwe.nl.