Tegemoetkoming chronisch zieken en gehandicapten

Chronisch zieken en gehandicapten hebben vaak extra kosten als gevolg van hun ziekte of handicap. Bijvoorbeeld extra beddengoed, waskosten, energieverbruik en schoeisel. Om u tegemoet te komen in deze kosten is er de regeling, tegemoetkoming chronisch zieken en gehandicapten.

Voorwaarden

  • Uw inkomen mag niet hoger zijn dan 130% van de toepasselijke bijstandsnorm. U kunt ook in aanmerking komen als uw inkomen hoger is dan 130% van de toepasselijke bijstandsnorm, maar u door omstandigheden toch moeilijk rond kunt komen. U zit bijvoorbeeld in een schuldsaneringstraject of er is beslag op uw inkomen gelegd. Wij vragen u bewijsstukken van alle inkomensbronnen (loon, uitkering, heffingskorting, alimentatie e.d.) en van uw schulden mee te sturen bij uw aanvraag
  • Om aan te tonen dat u tot de doelgroep chronisch zieken en gehandicapten behoort, moet u één van de volgende bewijsstukken overleggen:
    · een WMO-indicatie waaruit blijkt dat u chronisch ziek of gehandicapt bent
    · een WLZ indicatie waaruit blijkt dat u chronisch ziek of gehandicapt bent
    · een ander bewijsstuk waaruit blijkt dat u chronisch ziek of gehandicapt bent, zoals een arbeidsongeschiktheidsverklaring.

Hoogte tegemoetkoming

De tegemoetkoming bedraagt eenmalig € 385,-. De tegemoetkoming is niet afhankelijk van de hoogte van de kosten die u maakt vanwege uw chronische ziekte of handicap. Het is een vastgesteld bedrag.

Aanvraag

Vraag de tegemoetkoming voor chronisch zieken en gehandicapten aan met het daarvoor bestemde formulier  (PDF, 306 kb). U kunt het formulier ook afhalen bij het Startpunt.

Heeft u in 2020 al een tegemoetkoming aangevraagd en ontvangen? Dan hoeft u voor het jaar 2021 geen aanvraag te doen. Het bedrag wordt in 2021 automatisch op uw rekening bijgeschreven.

Contact

Heeft u vragen over de regeling chronisch zieken en gehandicapten? Neemt u dan contact op met het Startpunt. Het Startpunt is van maandag tot en met donderdag geopend van 9.00 tot 17.00 uur. En op vrijdag van 9.00 tot 13.00 uur. U kunt het Startpunt ook bellen (0317) 41 01 60 of mailen startpunt@wageningen.nl