Schulddienstverlening

Heeft u moeite om rond te komen? Bent u bang om in de schulden te raken en wilt u dat voorkomen? Of heeft u al te maken met aanmaningen van schuldeisers? Vraag om hulp voordat de situatie uit de hand loopt! Schulddienstverlening geeft gratis advies. Hulp vragen verplicht u tot niets.

Hulp

De hulpverlening kan er op verschillende manieren uitzien. De schulddienstverlener kan betalingsregelingen treffen met uw schuldeiser(s). Verder kunt u geholpen worden door bemiddeling tussen u en de schuldeiser(s).

Preventie

Om financiële problemen te voorkomen, kunt u bijvoorbeeld ook geholpen worden bij het inzichtelijk maken van inkomsten en uitgaven. Dit wordt hulp bij de thuisadministratie genoemd. Maar het is ook mogelijk dat u hulp krijgt bij het aanvragen van toeslagen, zoals de zorg- en huurtoeslag. Met deze toeslagen wordt uw inkomen hoger en verkleint het risico op financiële problemen.

Team schulddienstverlening

Bij het Startpunt kunt u terecht voor vragen over uw financiën. Het Startpunt is de eerste ingang als u vragen heeft van financiële aard. Als het nodig is kunt u een afspraak (laten) maken met het team schulddienstverlening, tel. (0317) 49 29 11.

Spreekuur

Met dringende vragen kunt u het inloopspreekuur van het team schulddienstverlening bij het Startpunt bezoeken:

  • Woensdag van 13.00 tot 16.00 uur
  • Vrijdag van 9.00 tot 12.00 uur

Openingstijden Startpunt

U bent welkom bij het Startpunt op maandag tot en met donderdag van 09.00 tot 17.00 uur. Op vrijdag van 09.00 tot 13.00 uur.

Sociaal Raadslieden

Ook kunt u terecht bij Sociaal Raadslieden. Zij kunnen u helpen met het aanvragen van toeslagen en meer informatie geven over sociale regelingen (bijvoorbeeld belastingaftrek voor bijzondere ziektekosten, uitkeringen etc). U kunt ze bellen van maandag tot en met donderdag, tel. (0317) 468 830. U kunt op afspraak bij ze terecht op maandag, dinsdag en donderdag in het Startpunt (Rooseveltweg 408h, Wageningen).

Adressen voor hulp bij administratie