Collectieve aanvullende ziektekostenverzekering

Een goede ziektekostenverzekering is belangrijk. De gemeente Wageningen heeft voor inwoners met een laag inkomen een collectief aanvullende ziektekostenverzekering afgesloten met Menzis Ziektekostenverzekering.

Extra vergoedingen

In de collectief aanvullende ziektekostenverzekering bij Menzis zijn enkele extra vergoedingen opgenomen zoals gehoortoestellen, brillen en contactlenzen. Met dit pakket bent u dus uitgebreider verzekerd voor ziektekosten.

Korting op de premie

U ontvangt korting op de verzekeringspremie van de aanvullende ziektekostenverzekering. Bent u verzekerd bij Menzis Ziektekostenverzekering? Dan wordt de korting door Menzis in de maandelijkse premie verrekend. Bent u bij een andere ziektekostenverzekering verzekerd? Dan wordt de tegemoetkoming premie aanvullende verzekering in èèn keer aan u uitbetaald.

Voorwaarden

• U heeft een inkomen van 130% van de van toepassing zijnde bijstandsnorm excl. vakantietoeslag.
• Uw vermogen zit onder de vermogensgrens
• U bent aanvullend verzekerd, inclusief tandheelkunde

Aanvragen

  • De collectieve aanvullende ziektekostenverzekering is het hele jaar aan te vragen. Overstappen naar een andere ziektekostenverzekering kan alleen per 1 januari van het nieuwe jaar.
  • Wilt u een aanvraag indienen? Dat kan via DigiD of download het formulier van de website
  • Heeft u geen bijstandsuitkering van de gemeente Wageningen? En vraagt u het niet met DigiD aan? Vul dan ook het inlichtingenformulier in

Meer informatie

  • Heeft u hulp nodig bij het invullen van het aanvraagformulier? Voor vragen over de inkomensondersteunende regelingen van de gemeente, of voor hulp bij het invullen van de aanvraagformulieren, kunt u met ingang van 28 oktober 2019 terecht bij het Startpunt. Voorheen maakte men hiervoor een afspraak bij de inkomensbrigade. Dat is niet meer nodig. U kan zonder afspraak binnenlopen bij het Startpunt.
  • Meer informatie is ook te krijgen bij het Startpunt, Rooseveltweg 408 telefoon 0317-410160 of e-mail startpunt@wageningen.nl
  • Voor meer informatie over de samenstelling van het pakket en de hoogte van de premies verwijzen wij u naar www.menzis.nl en www.gezondverzekerd.nl .