Hulp bij formulieren

De gemeente Wageningen heeft een aantal inkomensondersteunende regelingen voor inwoners met een laag inkomen. Deze regelingen zijn niet alleen beschikbaar voor mensen op bijstandniveau, maar ook voor mensen van wie het inkomen iets hoger is. Het gaat daarbij om de volgende regelingen:

Hulp bij het aanvragen

Om erachter te komen voor welke gemeentelijke inkomensondersteunende regelingen u wel of niet in aanmerking komt, kunt contact opnemen het Startpunt . Het Startpunt geeft u informatie over deze regelen maar kan u ook helpen met het invullen van de formulieren.

Contact Startpunt

Adres: Rooseveltweg 408A, Wageningen
Telefoon: 0317-410160
Internet: www.startpuntwageningen.nl