Bijstandsuitkering

Voor wie is een uitkering bedoeld?

De bijstandsuitkering op grond van de Participatiewet is bedoeld voor mensen die geen eigen inkomen hebben of een te laag inkomen hebben om van te leven. In deze wet is vastgelegd wie in aanmerking komt voor een uitkering en hoe hoog deze uitkering is.

De voorwaarden om een bijstandsuitkering te krijgen zijn onder andere:

  • u en uw eventuele partner hebben niet genoeg geld voor levensonderhoud. Hierbij kijken we of uw inkomen lager is dan de bijstandsnorm en of u in aanmerking te nemen vermogen hebt. Alle bedragen vindt u op de pagina van de Rijksoverheid.
  • u bent 18 jaar of ouder
  • u woont in Nederland
  • u heeft geen recht op een andere uitkering
  • u behoort niet tot een uitgesloten groep van personen, zoals gedetineerden of vreemdelingen zonder verblijfsvergunning

Wachttijd voor jongeren beneden de 27 jaar

Bent u jonger dan 27 jaar? Dan moet u zich eerst registreren bij Werk.nl/. U wordt daarna door de gemeente uitgenodigd voor een informatief gesprek. In dit gesprek krijgt u te horen dat u eerst vier weken lang actief op zoek moet gaan naar werk of scholing vóór u een uitkering aan kunt vragen. Deze zoekperiode van vier weken gaat in op het moment dat u zich meldt bij Werk.nl/

Aanvragen

Voor een bijstandsuitkering op grond van de Participatiewet dient u zich te registreren via Werk.nl. Daarna meld u zich bij de gemeente Wageningen. Dit kan op één van de volgende manieren:

  • Stadhuis, Markt 22, 6702 CZ Wageningen. Tel. 0317-492450
  • Startpunt, Rooseveltweg 408a, 6707 GX Wageningen. Tel. 0317-410160
  • Via het DigiD formulier bovenaan deze pagina.

U wordt zo snel mogelijk uitgenodigd voor een gesprek. In dit gesprek bespreken wij de aanvraag met u. 

Neem bij de eerste afspraak met de gemeente Wageningen een legitimatiebewijs en uw bewijs van inschrijving als werkzoekende mee.

De gemeente moet binnen acht weken een beslissing nemen op een aanvraag. Deze termijn kan eenmaal worden verlengd.

Bezwaar maken

Als u het niet eens bent met een besluit kunt u hiertegen bezwaar maken. U kunt dat doen binnen zes weken na de datum waarop het besluit naar u is verzonden.

Voorschot

Na uw aanvraag voor een bijstandsuitkering kan het even duren voordat u de uitkering ontvangt. Daarom kunt u  een voorschot op uw uitkering ontvangen totdat u uw uitkering definitief ontvangt. Het voorschot is minimaal 90% van de bijstandsuitkering die u kunt krijgen. Voorwaarde is wel dat u alle benodigde informatie hebt verstrekt.

Formulieren voor mensen die al een uitkering hebben

Heeft u al een bijstandsuitkering en wilt u kosten in verband met uw traject declareren of uw vakantie doorgeven? Gebruik dan de onderstaande formulieren:

Onderzoek Vertrouwen Werkt

Wageningen heeft meegedaan aan het onderzoek Vertrouwen Werkt. Meer informatie over dit onderzoek vindt u op de uitgebreide webpagina.

Premie-regeling parttime werk

De gemeente Wageningen moedigt aan dat mensen met bijstand zoveel mogelijk met betaald werk aan de slag zijn. De gemeente heeft hiervoor van 1 oktober 2020 t/m 1 oktober 2022 een premieregeling. Zo wordt parttime werken in Wageningen ook financieel beloond. Meer informatie over deze premieregeling vindt u op de uitgebreide webpagina.

Bruto bedragen bijstandsuitkering

Bijstand is het enige inkomen in Nederland dat netto is en pas aan het einde van het kalenderjaar bruto wordt gemaakt. Voor het aanvragen van toeslagen voor huur, zorg- en kinderopvang moet u het bruto jaarbedrag invullen. U vindt hier de bedragen die u hiervoor in 2021 kunt gebruiken.