Bijstandsuitkering

Voor wie is een uitkering bedoeld?

De bijstandsuitkering op grond van de Participatiewet is bedoeld voor mensen die geen eigen inkomen hebben of een te laag inkomen hebben om van te leven. In deze wet is vastgelegd wie in aanmerking komt voor een uitkering en hoe hoog deze uitkering is.

De voorwaarden om een bijstandsuitkering te krijgen zijn onder andere:

  • u en uw eventuele partner hebben niet genoeg geld voor levensonderhoud
  • u bent 18 jaar of ouder
  • u woont in Nederland
  • u heeft geen recht op een andere uitkering
  • u behoort niet tot een uitgesloten groep van personen, zoals gedetineerden of vreemdelingen zonder verblijfsvergunning

Wachttijd voor jongeren beneden de 27 jaar

Bent u jonger dan 27 jaar? Dan moet u zich eerst registreren bij http://www.werk.nl/. U wordt daarna door de gemeente uitgenodigd voor een informatief gesprek. In dit gesprek krijgt u te horen dat u eerst vier weken lang actief op zoek moet gaan naar werk of scholing vóór u een uitkering aan kunt vragen. Deze zoekperiode van vier weken gaat in op het moment dat u zich meldt bij http://www.werk.nl./

Aanvragen

Voor een bijstandsuitkering op grond van de Participatiewet dient u zich te registreren via Werk.nl of persoonlijk bij het UWV WERKbedrijf op het werkplein Ede-Wageningen, Raadhuisplein 1, 6711 DE Ede, tel. 0318 - 78 72 80.

  • Loop op dinsdag van 12.00 tot 16.30 uur binnen bij het UWV Werkbedrijf voor het aanvragen van een uitkering
  • Maak telefonisch een afspraak op maandag t/m vrijdag van 08.00 tot 17.00 uur via tel. 0900- 92 94.

UWV WERKbedrijf zal de melding verzenden naar de gemeente Wageningen. Na ontvangst van de gegevens zal de gemeente Wageningen u schriftelijk of telefonisch uitnodigen voor een intake gesprek. In dit gesprek zal ook de aanvraagprocedure met u worden besproken.

Neem bij de eerste afspraak met de gemeente Wageningen een legitimatiebewijs en uw bewijs van inschrijving als werkzoekende mee.

Meer informatie

Meer informatie kunt u hier vinden.
 

Formulieren voor mensen die al een uitkering hebben

Heeft u al een bijstandsuitkering en wilt u kosten in verband met uw traject declareren of uw vakantie doorgeven? Gebruik dan de onderstaande formulieren:

Onderzoek Vertrouwen Werkt

In het najaar van 2017 wordt er gestart met het onderzoek Vetrouwen Werkt. Meer informatie over dit onderzoek vindt u op de uitgebreide webpagina.

 

Uitgelicht