Zonne-energie

Zonatlas

Met één klik zien of uw dak geschikt is voor zonne-energie? Hier heeft Wageningen een slimme tool voor: de digitale zonatlas. Op deze interactieve website kunt u met één muisklik zien of uw Wageningse dak geschikt is voor zonne-energie.

De zonatlas toont voor elk dakvlak binnen de gemeente de geschiktheid voor de opwekking van zonne-energie.  Inwoners en bedrijven kunnen heel eenvoudig zien wat de hoeveelheid zonnestraling op hun dak is, wat de zonne-energieopbrengst in kWh is, wat de geschatte kosten hier van zijn en wat de terugverdientijd is. Men hoeft zelf geen gegevens in te vullen, alle benodigde gegevens zijn reeds door de zonatlas in kaart gebracht. De zonatlas is bovendien interactief: een inwoner kan de berekening zelf aanpassen, een eigen ontwerp van een installatie maken en de terugverdientijd hiervan zien. Door het combineren van weerdata, de invallende zonnestraling en de hellingshoek van de daken en de schaduwsituatie wordt een zeer nauwkeurige indicatie van de geschiktheid van de dakvlakken voor zonne-energieopwekking gegeven.

Vergunning en leges zonne-energie

Zonnepanelen en zonnecollectoren op daken kunt u in het algemeen zonder vergunning en dus zonder bijkomende gemeentelijke kosten (leges) plaatsen. Wel vergunningsplichtige zonne-energiesystemen zijn onder andere zonneparken en kleine veldsystemen. Vergunningplichtig zijn ook zonnepanelen op monumenten en zonnepanelen aan gevels. De gemeentelijke legesverordening is per 1 januari 2016 op dit punt aangepast om zonne-energie te stimuleren. 

Vergunningplichtige kleine systemen op eigen terrein en voor eigen gebruik tot een maximum van 15 kWp zijn geheel legesvrij. Dit is bij ongeveer 50 à 60 panelen. Voor overige vergunningsplichtige zonne-energiesystemen is 50% vrijstelling van de kosten tot een maximum van €10.000. Daarnaast krijgt de initiatiefnemer uitstel van betaling tot de aanvang van de bouw. Als het systeem uiteindelijk niet wordt geplaatst, als bijvoorbeeld de vergunning of de financiering niet rondkomt, hoeven de initiatiefnemers de kosten niet te betalen.

De vergunningsplicht blijft wel bestaan, inclusief de benodigde toetsing door de Commissie Ruimtelijke Kwaliteit (CRK) en de verplichting tot het uitvoeren van eventuele benodigde onderzoeken in het kader van de vergunningaanvraag.