Energie in Beeld

Om inzicht te krijgen in het energieverbruik in Wageningen gebruikt de gemeente 'Energie in Beeld' van Liander. Dit monitoringinstrument bevat gegevens over het gas- en elektriciteitsgebruik en is via internet in te zien. Dit instrument biedt ook nuttige informatie voor alle partners die aan de slag zijn om van Wageningen een klimaatneutrale stad te maken. De gemeente vermeldt op deze site de inloggegevens, zodat de informatie voor partners is in te zien.

 

Mogelijkheden 'Energie in Beeld'

Energie in Beeld biedt de mogelijkheid om van heel Wageningen, maar ook op wijkniveau en zelfs op postcodeniveau het gas- en elektriciteitsgebruik te bekijken. Ook kan er onderscheid gemaakt worden tussen huishoudens en bedrijven en zelfs tussen verschillende branches. Er kan gekeken worden naar totaalgebruik of gemiddeld gebruik in een bepaald gebied. Een ook een stijging of daling van het gebruik in een gebied is in kaart te brengen. Energie in Beeld bevat gegevens vanaf 2008.

 

Inloggen 'Energie in Beeld'

Als u van de gegevens gebruik wilt maken, houdt u dan rekening met het volgende:

  • De gegevens zijn uitsluitend bedoeld ter ondersteuning van het klimaatbeleid en mogen alleen voor dit doel worden gebruikt;
  • De gegevens kunnen niet herleid worden tot afzonderlijke aansluitingen. Waar dat het geval zou zijn, zijn de gegevens geblokkeerd;
  • Het instrument is in ontwikkeling, dat betekent dat een aantal knelpunten nog niet is opgelost, zoals het feit dat collectieve verwarming van flats/appartementen is opgenomen als bedrijfsaansluiting;
  • Er is geen servicedienst of helpdesk aanwezig die u kan helpen bij het werken met of interpreteren van de gegevens van Energie in Beeld, noch bij Liander en Enexis, noch bij de gemeente.
  • Liander en Enexis hebben Energie in Beeld met zorg samengesteld, maar aanvaarden geen enkele aansprakelijkheid ten aanzien van de informatie die wordt aangeboden op de website.

 

Om gebruik te maken van Energie in beeld gaat u naar http://www.energieinbeeld.nl/.

Op deze pagina kunt u inloggen met de volgende gebruikersnaam en wachtwoord:

Gebruikersnaam: Wageningen

Wachtwoord: STauH

Het kan zijn dat u eerst Silverlight moet downloaden.

 

Energieatlas

Bij het opstellen van de Routekaart naar klimaatneutraal is de Energieatlas van Liander gebruikt. In de E-atlas staan de totaal verbruiken van gas en electriciteit van huishoudens en bedrijven in 2008 en is de voorloper van 'Energie in Beeld'. Deze gegevens zijn gebruikt voor de nulmeting in de Routekaart naar klimaatneutraal.

Uitgelicht