Zonnepanelen en bomen

Voor inwoners met een zonne-energiesysteem is het mogelijk om (onder voorwaarden) een vergunning te krijgen voor het  kappen/snoeien van een boom op particulier terrein.

Een verzoek om een boom te kappen in de openbare ruimte wordt meestal afgewezen. Alleen als de boom ziek of onveilig is kan de gemeente hiervan afwijken. Om in aanmerking te komen voor een 'Wabo-vergunning' en een boom te kunnen kappen met als reden 'schaduwwerking op de zonnepaneleninstallatie' moet u in ieder geval voldoen aan de volgende voorwaarden:

  • de boom staat niet op gemeentegrond
  • de schaduwwerking veroorzaakt 25% of meer productieverlies per jaar (onderbouw dit met een rapport van de zonnepanelenleverancier)
  • het zonnepanelensysteem heeft een beoogde opbrengst van minimaal 1.500 kWh per jaar
  • het zonnepanelensysteem is geoptimaliseerd door het gebruik van een optimizer of micro inverter en bijvoorbeeld door het gebruik van dunne filmpanelen
  • het zonnepanelensysteem is optimaal geplaatst op het perceel en er is geen alternatieve locatie beschikbaar
  • voor een opbrengstvermeerdering tot minimaal 76% van de beoogde productie van het zonnepanelensysteem biedt snoeien van de boom geen oplossing

Voor de volledige tekst van de beleidsregels kunt u de Bomenverordening 2010(pdf 139kB) lezen.

U kunt uw aanvraag voor een omgevingsvergunning voor kap of snoei van uw particuliere boom of bomen indienen via het omgevingsloket www.omgevingsloket.nl . De aanvraag moet worden onderbouwd met een toelichting van uw zonnepanelen leverancier waarin o.a. de technische specificaties zijn opgenomen, hoe groot de installatie is en wat de te verwachte opbrengstreductie is door de schaduw van de houtopstand. Vervolgens komt er een expert op locatie de situatie beoordelen. Pas na het verkrijgen van de vergunning en het plaatsen van de zonnepanelen mag de boom of mogen de bomen worden gekapt of gesnoeid.

Voor vragen kunt u een e-mail sturen naar loketruimte@wageningen.nl