Grafuitgifte

Als u een graf wilt huren op de gemeentelijke begraafplaats, dan kunt u hiervoor bij Publiekszaken een aanvraag indienen. Meestal wordt deze aanvraag door de begrafenisondernemer ingediend.

Termijnen en kosten

Een nieuw graf wordt in de regel voor een periode van 20 jaar ingehuurd; daarna kunt u het grafrecht verlengen.

Het (verplichte) grafonderhoud kan voor een periode van 20 jaar afgekocht worden (of 10 jaar), maar kan ook jaarlijks door middel van een aanslag betaald worden.

de kosten voor de huur van het graf zijn

  • voor een periode van 20 jaar : € 1266,30
  • voor een periode van 10 jaar : € 703,50

de kosten voor het (verplichte) grafonderhoud zijn

  • als u jaarlijks betaalt: € 73,65
  • als het grafonderhoud wordt afgekocht voor een periode van 20 jaar : € 1325,70
  • als het grafonderhoud wordt afgekocht voor een periode van 10 jaar : €   699,68