Doodgeboren kind, aangifte

Als uw kind levenloos wordt geboren na een zwangerschap van 24 weken of meer, moet u daarvan aangifte doen. U doet de aangifte bij de burgerlijke stand van de gemeente waar de bevalling plaatsvond.

Iedereen die aanwezig is geweest bij de bevalling mag de akte van overlijden laten opmaken. Daarnaast mogen ook het ziekenhuis of de uitvaartverzorger aangifte doen. 

Na de geboorte

Als uw kind binnen drie dagen na geboorte overlijdt moet u, naast aangifte van overlijden, ook geboorteaangifte doen. Er wordt dan zowel een akte van geboorte als een akte van overlijden opgemaakt. 

Let op: u bent verplicht uw kind dat na 24 weken zwangerschap of meer, dood wordt geboren te begraven of te cremeren.

Er zijn geen kosten verbonden aan het aangeven van een doodgeboren kind. Een eventueel uittreksel van de burgerlijke stand kost € 13.20.(tarief 2015).

Meenemen

  • uw geldige identiteitsbewijs
  • de verklaring van de arts van het overlijden van het kind

Contact

Gemeente Wageningen, Publiekszaken, tel. (0317) 49 24 00, publiekszaken@wageningen.nl.