Erkenning

Door een kind te erkennen neemt u het wettelijk ouderschap op u. U hoeft daarvoor niet de biologische ouder te zijn. Concreet betekent dit:

  •  het kind krijgt wederzijds erfrecht
  •  er ontstaat een onderhoudsplicht tussen ouder en kind
  •  het kind kan uw achternaam krijgen

Wat heeft u nodig?

  • een geldig identiteitsbewijs van erkenner en van de biologische moeder
  • toestemming van de biologische moeder, zelf geschreven of in persoon
  • om het kind de achternaam van de erkenner te geven, moet de biologische moeder meekomen (alleen bij 1e kind) 

Erkennen voor de geboorte

Een erkenning tijdens de zwangerschap wordt een 'erkenning ongeboren vrucht' genoemd. Dit heeft als voordeel dat het wettelijk ouderschap bij de geboorte al vastgelegd is.  

Erkennen bij of na de geboorte

Erkenning kan ook bij of na de geboorteaangifte als er nog geen 2 ouders in de geboorteakte van het kind staan. Bij kinderen tot 16 jaar moet de moeder schriftelijk toestemming geven.

Vanaf 12 jaar moet ook het kind schriftelijke toestemming geven.

Vanaf 16 jaar moet het kind persoonlijk meekomen. 

Achternaam kind

De ouders kunnen bij erkenning van het kind ook kiezen voor de achternaam van de erkenner. Dit doet u alleen bij het 1e kind binnen uw relatie en uiterlijk bij de geboorteaangifte. De biologische moeder moet persoonlijk meekomen naar Publiekszaken. Volgende kinderen krijgen dezelfde achternaam als uw 1e kind. 

Ouderlijk gezag

Door erkenning heeft u niet automatisch het ouderlijk gezag over een kind. Dit kunt u online aanvragen bij de rechtbank.