Geboorte, aangifte

De geboorte van een kind moet u binnen 3 dagen aangeven in de gemeente waar het kind is geboren. De vader of moeder doet aangifte. Als dit door omstandigheden niet kan, is het mogelijk dat iemand anders aangifte doet.

Bij de geboorteaangifte moet u het volgende meenemen:

  • uw identiteitsbewijs
  • eventueel : het trouwboekje

Burgerservicenummer voor kind

Binnen 2 weken na de geboorteaangifte ontvangen de ouders per post het burgerservicenummer (BSN) van het kind.

Erkenning kind

Door een kind te erkennen neemt u het wettelijk ouderschap op u. Dit regelt u bij Publiekszaken. U hoeft daarvoor niet de biologische ouder te zijn. Concreet betekent dit:

  • het kind krijgt wederzijds erfrecht
  • er ontstaat een onderhoudsplicht is tussen ouder en kind
  • het kind kan uw achternaam krijgen

Erkennen geboorte

Een erkenning tijdens de zwangerschap wordt een 'erkenning ongeboren vrucht' genoemd. Dit heeft als voordeel dat het wettelijk ouderschap bij de geboorte al vastgelegd is.

 

Erkennen bij of na de geboorte

Erkenning kan ook bij of na de geboorteaangifte als er nog geen 2 ouders in de geboorteakte van het kind staan. Bij kinderen tot 16 jaar moet de moeder schriftelijk toestemming geven. Vanaf 12 jaar moet ook het kind schriftelijke toestemming geven. En vanaf 16 jaar moet het kind persoonlijk meekomen.

 

Ouderlijk gezag

Door erkenning heeft u niet automatisch het ouderlijk gezag over een kind. Dit kunt u online aanvragen bij de Rechtbank in Arnhem.
 

Formulieren

Verzoek tot het samen uitoefenen van het ouderlijk gezag (pdf, 224KB)