Zonneparken

  • Zonneparken

  • Concepten voor multifunctionele zonneparken in Wageningen

    19 mei 2020, pdf, 3MB

    Wageningen heeft als doelstelling om in 2030 energieneutraal te zijn. Om deze doelstelling te behalen is het nodig om in Wageningen zonnepanelen te plaatsen, zowel op de daken als in het landschap. Als groene gemeente wil Wageningen geplande zonneparken integreren met andere functies, zoals biodiversiteit of landbouw. In dit rapport worden concepten aangedragen voor multifunctionele zonneparken.