Zon op daken

Het streven is dat 85% van alle geschikte (qua ligging/schaduw) daken in Wageningen in 2030 vol is gelegd met zonnepanelen. Veel inwoners en bedrijven hebben hier reeds in geïnvesteerd. De gemeente organiseert regelmatig acties voor inwoners en bedrijven om hierin te investeren.
In 2019 gaat er weer een zonne-energieproject voor particuliere woningeigenaren plaatsvinden! Op www.wageningenduurzaamopgewekt.nl vindt u veel informatie over zonne-energie. Of u nu woningbezitter, huurder of bedrijf bent of u meer wilt weten over subsidies en financiering?

Vergunning en kosten

Zonnepanelen en zonnecollectoren op daken kunt u in het algemeen zonder vergunning en dus zonder bijkomende gemeentelijke kosten (leges) plaatsen. Wel vergunningsplichtige zonne-energiesystemen zijn:
- Zonnepanelen op monumenten en zonnepanelen aan gevels; u moet hiervoor een vergunning aanvragen, er worden echter geen leges in rekening gebracht;
- Kleine veldsystemen; vergunningplichtige kleine veldsystemen op eigen terrein en voor eigen gebruik tot een maximum van 15 kWp zijn geheel legesvrij. Dit is bij ongeveer 50 à 60 panelen.
- Zonneparken; Voor overige vergunningsplichtige zonne-energiesystemen wordt 50% van de leges vrijgesteld tot een maximum van €10.000. Daarnaast krijgt de initiatiefnemer uitstel van betaling tot de aanvang van de bouw. Als het systeem uiteindelijk niet wordt geplaatst, als bijvoorbeeld de vergunning of de financiering niet rondkomt, hoeven de initiatiefnemers de kosten niet te betalen.

De vergunningsplicht blijft wel bestaan, inclusief de benodigde toetsing door de Commissie Ruimtelijke Kwaliteit (CRK) en de verplichting tot het uitvoeren van eventuele benodigde onderzoeken in het kader van de vergunningaanvraag.

Bomen en zonnepanelen

Schaduw van bomen kan de productie van energie bij zonnepanelen beperken. Het is sinds kort mogelijk voor inwoners en bedrijven met een zonne-energiesysteem om (onder voorwaarden) een vergunning te verkrijgen voor het  kappen/snoeien van een boom op particulier terrein. Lees hier verder voor meer informatie hierover.