Warmtetransitie

De meeste huizen en bedrijven in Wageningen worden nog verwarmd met behulp van aardgas, en de meeste mensen koken er ook op. De komende tijd gaat Nederland en dus ook Wageningen van het aardgas af. We gaan koken en verwarmen met duurzamere bronnen; zon, wind, water, lucht en bodem.

Transitievisie Warmte

Samen met inwoners, bedrijven en belanghebbenden stelt de gemeente een Transitievisie Warmte op. In deze visie moet komen te staan hoe de transitie van fossiele warmte naar duurzame warmte globaal gaat verlopen. Voor alle wijken wordt een scenario geschetst. Ook worden er keuzes gemaakt in wat er lokaal nodig is om de transitie op gang te brengen; bv het doorzetten van betaalbare leningen, subsidies voor innovatie of voor mensen met een lager inkomen, budgetten voor wijken om expertise en begeleiding in te huren als zij zelf een plan willen maken.

Meer informatie

Voor inwoners is informatie te vinden op Wageningenwoontduurzaam.nl. Hier ziet u bijvoorbeeld of uw wijk al actief is, wat u zelf al kunt doen aan uw woning en wat financieringsmogelijkheden zijn.
Voor bedrijven is deze informatie te vinden op Wageningenwerktduurzaam.nl.