Wageningen Klimaatneutraal

Wageningen wil in 2030 klimaatneutraal zijn. Om dit doel te halen moeten we nog veel meer energie besparen en duurzame energie opwekken. Maar ook het groener maken van onze omgeving levert een bijdrage. Net zoals een duurzame levensstijl op het gebied van voedsel, winkelen en reizen. Op www.wageningenduurzaam.nl leest u hoe u als inwoner of bedrijf het verschil kunt maken voor het milieu en de toekomst.  

Klimaatplan

Elke 4 jaar maken we een Klimaatplan. Hierin staat praktisch uitgewerkt via welke grote projecten we de komende jaren werken aan onze duurzame doelen. Dit plan maken we samen met klimaatparters (bedrijven en organisaties). Het klimaatplan 2017-2021 vindt u op www.wageningenduurzaam.nl.  

Duurzame opwek van energie in visie buitengebied Wageningen

Naast energiebesparing en zonne-energie op daken moet de gemeente ook duurzame energie opwekken met zonnevelden en mogelijk ook windmolens om klimaatneutraal te worden. Maar naast deze energieopgave heeft de gemeente ook belangrijke ambities op het gebied van biodiversiteit en natuur, recreatie en voedsel voor het  buitengebied van Wageningen. De gemeente Wageningen heeft samen met de stad hiervoor een plan opgesteld waarin al deze thema’s samenkomen. Deze visie is in de zomer 2020 door de gemeenteraad vastgesteld. Ga naar www.toekomstwageningen.nl om dit plan te lezen. In dit plan staan ook duidelijke voorwaarden waaronder een zonnepark in Wageningen ontwikkeld mag worden.

Duurzame opwek van energie in de regio

In Nederland hebben we afspraken gemaakt in het Klimaatakkoord. Hierin staat dat we in 2020 voor 35 TWh aan duurzame energie (zonneparken en windmolens) moeten opwekken. Dit staat gelijk aan 4000 windmolens en 10.000 hectare zonneveld verspreid over heel Nederland. Maar waar is ruimte om die duurzame energie op te wekken? Doen we dat met zon of wind? Hoe houden we het betaalbaar? Dat is een grote uitdaging. Die houdt niet op bij de gemeentegrenzen. Daarom werkt de Regio Foodvalley aan een Regionale Energiestrategie: de RES Foodvalley. Dat betekent dat we samen met 8 gemeenten waaronder Wageningen, twee provincies, twee waterschappen en organisaties kansen zoeken voor opwek van zon en wind. De visie op het Wageningse buitengebied maakt deel uit van het regioplan, de RES. 

Kijk voor meer informatie over het regioplan en hoe u hierover kunt meepraten op www.resfoodvalley.