Wageningen Klimaatneutraal

De gemeente Wageningen heeft de ambitie om klimaatneutraal te zijn in 2030. Daarvoor gelden de volgende doelstellingen en uitgangspunten.

Doelstellingen (t.o.v. 2008) voor gas en elektriciteit

•50% energiebesparing
•25% opwekking duurzame energie
            16 % dakgebonden zonne-energie
              6 %  niet dakgebonden zonne-energie
              3 %  overig

•25 % inkoop duurzame energie

Doelstellingen uitstoot voertuigbrandstoffen
60 %  uitstootreductie in 2030
100 % uitstootreductie in 2050

Uitgangspunten
• Actorenbenadering. We gaan uit van Wageningen als een sociale eenheid (verzameling actoren) en niet als een geografische eenheid (het grondgebied). Als alle Wageningse huishoudens en bedrijven gemiddeld klimaatneutraal zijn, is Wageningen klimaatneutraal. Dus ook autokilometers buiten Wageningen tellen mee, maar ook de windmolens van de WUR is Lelystad.
• Indirecte emissies. Dat is de klimaatimpact van de producten en diensten die we kopen (o.a. voeding, bouwmaterialen). We werken eraan om deze te verminderen, maar rekenen deze niet mee. Dat zou ook praktisch onmogelijk zijn.

Klimaatplan 2017-2021

De Routekaart wordt uitgewerkt in 4-jaarlijkse klimaatplannen. Het huidige Klimaatplan 2017-2021 is opgesteld samen met stakeholders is de stad. Bedrijven, instellingen en organisaties kunnen zich aansluiten als klimaatpartner. Bekijk hier het klimaatplan en de huidige klimaatpartners. De lopende projecten vindt u hier.

Klimaatakkoord en regionale energie strategie

In het klimaatakkoord staat opgenomen dat er in 2030 voor 35 TWh aan duurzame elektriciteit op land (lees zonneparken en windmolens) moet zijn gerealiseerd om aan de landelijke klimaatdoelstellingen te voldoen. Dit komt ongeveer overeen met 4000 windmolens en 10.000 hectare zonneveld. Alle 30 regio’s in Nederland (waaronder Regio FoodValley) moeten aangeven hoeveel windenergie en zonne-energie zij kunnen bijdragen om deze landelijke klimaatdoelstellingen te behalen. Ga voor meer informatie over deze “Regionale Energiestrategieën” naar de website www.regionale-energiestrategie.nl