Verkeer en vervoer

Elektrisch rijden

De batterijen van elektrische auto’s moeten worden opgeladen met stroom. Omdat in veel gevallen onvoldoende parkeergelegenheid is op eigen terrein van bewoners en bedrijven biedt de gemeente in het openbaar gebied laadpunten aan om de accu van elektrische auto’s via een laadkabel op te laden. Deze laadpunten leveren groene stroom aan de accu. Dit betekent dat u geen CO2 uitstoot voor de elektrisch gereden kilometers. Ook veroorzaken elektrische voertuigen geen lokale uitstoot van fijnstof.

In Wageningen kunt u elektrische auto's opladen met groene stroom. Bij de oplaadpalen in het centrum geldt een vrijstelling voor de parkeerbelasting tijdens het daadwerkelijk opladen van uw elektrisch voertuig. Let op: op het moment dat de accu vol is, bent u gewoon weer parkeerbelasting verschuldigd; alleen het feit dat uw elektrische auto middels een kabel is aangesloten op de laadpaal geldt niet als laden. Er moet daadwerkelijk stroom worden toegevoerd. Opladen=gratis parkeren, accu vol=parkeerbelasting verschuldigd.

Voor het gebruik van laadpalen betaalt u het tarief dat met de stroomleverancier is overeengekomen.

De locaties van de oplaadpalen kunt u vinden op www.oplaadpalen.nl.

Laadpaal aanvragen

De gemeente biedt e-rijders drie mogelijkheden om hun elektrische auto op te laden:
1.    bij een openbaar oplaadpunt op een door de gemeente aangewezen openbare parkeerplaats. De plek is te herkennen aan een P-bord. Onder het bord staat aangegeven dat de plek is gereserveerd voor het laden van elektrische voertuigen. Een bestuurder die er voor kiest om zijn voertuig op een openbare parkeerplaats te laden is als eigenaar van het voertuig verantwoordelijk en aansprakelijk (zie;
2.    op een openbare parkeerplaats voor de woning. 
3.    op eigen terrein (de gemeente heeft hier verder geen bemoeienis in); 

Voor een overzicht van bestaande en geplande laadpalen klik hier.

Openbaar laadpunt
Gaat u een elektrische auto aanschaffen en staat er nog geen laadpunt bij u in de buurt? Meld u dan aan bij Allego. Zij plaatsen in opdracht van de gemeente laadpalen in de openbare ruimte.
U moet wel aan een aantal voorwaarden voldoen:

  • u moet een elektrische auto hebben of kunnen aantonen dat u er een, op korte termijn (aantoonbaar) aanschaft
  • de actieradius van de auto is minimaal 50 km en u beschikt niet over een eigen oprit.

Via de volgende link komt u op de website van Allego: https://openbaarladen.nl/wageningen
Hier kunnen e-rijders de paal aanvragen: https://openbaarladen.nl/wageningen/openbare-laadpaal-aanvragen
Alle lopende aanvragen en de status kunt u volgen op: https://openbaarladen.nl/wageningen/locaties-laadpalen-in-wageningen

Beleid voor het leggen van een kabeltje vanuit uw woning om uw auto te laden.
Op een parkeerplaats voor de woning:
Indien er geen openbaar laadpunt voor handen is en laden op eigen terrein is niet mogelijk dan wordt laden vanaf de eigen woning gedoogd door gebruikmaking van een kabel die over de openbare ruimte wordt gelegd. Dit is voor eigen rekening en risico. Bij schade kan dit verhaald worden op degene die het snoer gebruikt.
Hierbij moeten de volgende richtlijnen in acht worden genomen:
•    U installeert een laadpunt op eigen terrein;
•    De openbare parkeerplaats moet direct grenzen aan het trottoir;
•    De elektrische kabel moet in goede staat zijn;
•    U kunt de openbare parkeerplaats niet claimen, deze blijft beschikbaar als openbare parkeerplaats;
•    U houdt met het laden van uw voertuig rekening met de buren;
•    De kabel mag maximaal 10 meter over het trottoir liggen. Dit is de afstand vanaf de grens van uw eigen terrein tot aan de auto.
•    U legt de kabel voor zover mogelijk langs het trottoir.
•    U dekt de kabel op deugdelijke wijze af met een kabelmat zodat andere gebruikers van het trottoir geen hinder van de kabel ondervinden en hier niet over kunnen struikelen. 
•    Na gebruik ruimt u de kabel en de kabelmat op.
 

Rijden op groengas

Rijden op groengas is belangrijk om in de toekomst klimaatneutraal te rijden, omdat veel minder CO2 wordt uitgestoten. De auto’s waarmee u op aardgas/groengas kunt rijden, zijn al volop te koop. Rijden op aardgas/groengas is ook beter voor de luchtkwaliteit en vaak goedkoper in totaalkosten dan benzine- of dieselauto’s. Wageningen heeft een groengastankstation nabij de rotonde bij het Nudepark. Landelijk wordt gewerkt aan een netwerk van aardgas- en groengastankstations en het aantal groeit dan ook gestaag.

Meer informatie vindt u op www.groengas.nl.