Regenwater afkoppelen

Waarom deze regeling?

Veel huizen in Wageningen zijn (nog) aangesloten op het gemengd rioolstelsel. Dit betekent dat het vuil water van bijvoorbeeld de wc, douche en wasmachine samen met het regenwater van het dak door dezelfde buis worden afgevoerd naar de rioolwaterzuivering. Maar het is eigenlijk zonde om relatief schoon regenwater naar de zuiveringsinstallatie af te voeren.

Afkoppelen betekent dat we de regenpijp bij gebouwen losmaken van het riool. Het regenwater gaat dan niet meer naar het gemengd riool, maar wordt opvangen in de eigen tuin.

Voor inwoners die regenwater afkoppelen heeft de gemeente een potje met geld. Bij een potje geld horen natuurlijk ook wat regels. Hiervoor hebben we de verordening (regels) Stimuleringsregeling afkoppeling hemelwaterafvoer opgesteld. De gemeente betaalt maximaal €10,- per vierkante meter afgekoppeld dak.

Wie mag er gebruik maken van deze regeling?

U woont in Wageningen en heeft een eigen huis. Het regenwater gaat nu nog naar de buis van het gemengde riool. Wie dit regenwater wil afkoppelen moet zelf (of samen met ons) gaan nadenken over wat we gaan doen met al het water van het dak. In uw tuin kunt u vaak best veel water kwijt, maar dan moet natuurlijk niet de hele tuin betegeld zijn.

Over hoeveel water hebben we het?

Een rekenvoorbeeld:
Stel, uw dak is 50 vierkante meter (dit is ongeveer een standaard dak van een gewoon huis) en er valt een regenbui met 10 millimeter regen. 1 millimeter regen is gelijk aan 1 liter per vierkante meter dak. Dus, 10 millimeter regen op 50 vierkante meter dak betekent dat er 500 liter regenwater van het dak komt:

1 mm regen = 1 liter per m2 dak
10 mm regen = 10 liter per m2 dak
10 mm regen op een dak van 50 m2: 10x50 = 500 liter water

In uw tuin moet u dan ruimte zoeken waarin u 500 liter regenwater kunt opvangen. Om een idee te geven, in een gewone regenton kan ongeveer 200 liter water.

Bij een zware regenbui kan er wel 35 millimeter regen vallen in een hele korte tijd. Dat is dus 35 liter x 50 vierkante meter = 1750 liter regenwater wat u ergens in de tuin kwijt moet. Op internet is veel informatie te vinden over wat er allemaal mogelijk is, bijvoorbeeld hier.
 

Hoe weet ik of mijn grond geschikt is om regenwater in de grond te laten zakken?

Afhankelijk van de grondsoort zakt regenwater sneller of langzamer de grond in. Hoe weet u nu of de grond in uw eigen tuin geschikt is?
Daarvoor hebben we een kaart gemaakt. Op deze kaart kunt u zien in welk deel van Wageningen het regenwater snel de grond in kan zakken. Er zijn drie gebieden:

 • Groen: hier zakt het water snel de grond in (zandgrond)
 • Geel: hier zakt het regenwater maar heel langzaam de grond in
 • Rood: hier lukt het niet om regenwater in de grond te laten zakken (kleigrond)

Wilt u zelf testen hoe goed regenwater in uw tuin in de grond zakt? Doe dan de emmertest:

 • Graaf op een paar plekken in de tuin een gat van 30 centimeter diep
 • Vul de gaten met een emmer water
 • Als het water binnen 15 minuten wegloopt, zakt het regenwater goed weg. Is het water na een uur nog niet helemaal weggezakt? Dan is de grond niet geschikt voor om regenwater de grond in te laten zakken.

Hoe kunt u gebruik maken van deze regeling?

 • Kijk eerst op de digitale kaart of de grond in uw deel van Wageningen geschikt is om regenwater af te koppelen.
 • Woont u in het groene of gele gebied en heeft u een eigen huis, dan kunt u een bijdrage aanvragen. Eén van de regels is dat het geen nieuwbouw huis mag zijn omdat voor nieuwbouwhuizen er bouwregels gelden: een nieuwbouwhuis moet namelijk al afgekoppeld zijn. Woont u in het rode gebied, dan is de grond van uw tuin niet geschikt om water in te laten zakken. Heeft u toch een goed idee om regenwater af te koppelen en te gaan gebruiken in uw tuin? Neem dan contact op met de gemeente om uw idee te bespreken. Ons telefoonnummer is 0317-492911, of stuur een bericht naar info@wageningen.nl Samen gaan we dan bekijken of we elkaar toch kunnen helpen.   
 • De regenpijp van uw huis is nu aangesloten op het gemengd riool. Op sommige plekken in Wageningen ligt al een gescheiden riool. In dat geval wordt het regenwater dat op uw dak valt al apart afgevoerd. Als u twijfelt op welk riool uw huis is aangesloten, bel ons dan (0317-492911), en we zoeken samen even op hoe het zit.
 • Het af te koppelen dak moet minimaal 40 vierkante meter groot zijn
 • Is uw dak groter dan 400 vierkante meter, dan worden alleen de echt gemaakte kosten betaald, tot een maximum van € 10,00 per vierkante meter
 • Omdat wij geld betalen voor het afkoppelen, willen we graag een tekening (met eventueel een paar foto’s erbij) van wat u heeft gemaakt. De bijdrage mogen we pas betalen als we de tekening hebben gekregen. De gemeente kan komen controleren of u hebt gedaan wat we hebben afgesproken.

Als u klaar bent met afkoppelen dan gaat de gemeente er vanuit dat u dit ook niet meer gaat veranderen. De gemeente rekent er nu op dat er geen regenwater van uw dak meer op het riool geloosd wordt.

Hoe kunt u zien of u op een gemengd riool bent aangesloten? Als u op straat staat en u ziet 1 putdeksel liggen dan is het waarschijnlijk een gemengd riool. Ziet u in de straat 2 putdeksels (vaak vlak naast elkaar) dan is het waarschijnlijk een gescheiden riool. Bij een gescheiden riool gaat het water van de wc, douche en wasmachine in een buis, en het regenwater van het dak in een andere buis. Als u niet zeker weet wat voor een riool er ligt, kunt u het altijd aan ons vragen.

Mag een regenton of een groen dak ook?

Met een regenton of groen dak draagt u ook bij om iets te doen aan de gevolgen van klimaatverandering: u houdt het water langer vast in uw tuin. Dit is niet hetzelfde als afkoppelen van regenwater. Waarom niet? Het regenwater in de regenton of van het groene dak moet toch ergens naartoe. Als deze regenton vol is, dan kan er geen regenwater meer bij. De regenton stroomt dan over en het water gaat dan alsnog naar het riool. En een regenton is vaak vol als het regent, maar dan hebben uw planten ook geen water nodig.

Daarom moeten we goed bekijken en bespreken of er toch een bijdrage betaald wordt voor een regenton of groen dak. Heeft u een goed idee? Bel of mail de gemeente om uw idee te bespreken, 0317-492911, info@wageningen.nl

Aanvragen van een bijdrage?

Voor het aanvragen van een bijdrage (afkoppelsubsidie) hebben we een aanvraagformulier gemaakt. U kunt dit formulier downloaden. Bij het aanvraagformulier is het handig om een schets/tekening te maken wat u wilt gaan doen.

Heeft u vragen?

Heeft u vragen, dan kunt u contact opnemen met de gemeente Wageningen, tel. (0317) 49 29 11, info@wageningen.nl