Regenwater afkoppelen

Beschrijving

Veel panden in Wageningen zijn (nog) aangesloten op het gemengd rioolstelsel. Dit betekent dat het vuilwater en het regenwater door dezelfde buis worden afgevoerd naar de rioolwaterzuivering. Door het regenwater af te koppelen worden rioolwaterzuivering en rioolstelsel ontlast en kan de rioolwaterzuivering efficiënter werken. Voor het afkoppelen van regenwater verstrekt de gemeente onder bepaalde voorwaarden subsidie. Hiertoe is de verordening Stimuleringsregeling afkoppeling hemelwaterafvoer vastgesteld. Het subsidieplafond wordt jaarlijks door het college vastgesteld. De maximale stimuleringsbijdrage bedraagt € 10,00 per m2 afgekoppeld verhard oppervlak.

 

Aanvraag

Voor het aanvragen van afkoppelsubsidie is een aanvraagformulier beschikbaar. U kunt dit formulier downloaden of online invullen. Samen met het aanvraagformulier moet u een rioleringstekening met plan afkoppeling indienen.

 

Voorwaarden aanvraag:

  • Bekijk op de digitale kaart welke gebieden in aanmerking komen voor subsidie
  • De regenwaterafvoeren van het af te koppelen pand moeten zijn aangesloten op het gemengd riool
  • Het af te koppelen  oppervlak moet minimaal 40 m2 zijn
  • Wanneer meer dan 400 m2 verhard oppervlak wordt afgekoppeld, worden alleen de werkelijk gemaakte kosten vergoed, tot een maximum van € 10,00 per m2
  • Van het gemaakte afkoppelsysteem moet een revisietekening worden overlegd. De subsidie wordt pas toegekend na goedkeuring van de revisietekening door de gemeente
  • De afkoppeling moet in stand worden gehouden

 

Contact

Heeft u vragen, dan kunt u contact opnemen met de gemeente Wageningen, tel. (0317) 49 29 11, info@wageningen.nl