Informatie van andere instanties

Op verschillende (rijks)overheid websites is meer informatie te vinden over het stoken met hout en stookoverlast. 

  • De GGD geeft informatie over gezondheidsklachten die kunnen ontstaan door het gebruik van houtkachels en open haarden. 
  • RIVM is het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu. Het RIVM zet zich in voor een gezonde bevolking in een gezonde leefomgeving. Op de website staat informatie over houtrook en gezondheid. 
  • VNG heeft namens gemeenten bij het Ministerie van IenM gepleit voor landelijke regelgeving en normering om overlast door houtrook beter te kunnen beoordelen. 
  • Rijksoverheid 
  • Milieu Centraal geeft informatie in het geval er overlast wordt ervaren door houtrook. 
  • Longfonds geeft informatie voor gezonde lucht en gezonde longen
  • Stichting Houtrookvrij ijvert voor het vermijden van overlast en uitstoot van gevaarlijke stoffen als gevolg van het gebruik van houtkachels, allesbranders, open haarden, vuurkorven, BBQ’s en aanverwante installaties binnenshuis en in de open lucht. 
  • Houtrook.nl is een website over de risico’s van houtrook.