Houtrook

Op deze staat informatie voor mensen die hout stoken, maar ook voor degenen die er last van hebben. 

Veel mensen vinden een open haard, vuurkorf of houtkachel gezellig. Maar wat voor de één gezellig is, kan voor de ander hinderlijk zijn en overlast geven. Het gebruik van open haarden en houtkachels neemt de laatste jaren toe. Ook wordt er meer gestookt in tuinen bijvoorbeeld met terraskachels en vuurkorven. Uit onderzoek blijkt dat 1 op de 6 mensen last heeft van houtrook. Weet u welke nadelen kleven aan het stoken van houtkachels en open haarden? 

Gezondheidsklachten

De houtkachel of open haard is de meest genoemde klacht over geur in de wijk. Voor sommigen veroorzaakt het benauwdheid en hoestklachten. Vooral mensen met (over)gevoelige luchtwegen, zoals mensen met astma, hebben erg veel last van laaghangende rook in de wijk. Niet iedereen is zich hier bewust van. Ook neerslag van roet in en om het huis wordt als storend ervaren. Ook draagt houtrook bij aan de uitstoot van fijnstof, een verzamelnaam voor allerlei schadelijke deeltjes in de lucht die zo klein zijn dat ze ingeademd kunnen worden.

Niet alleen de buren, maar ook bewoners van huizen waar regelmatig wordt gestookt merken de gevolgen voor hun gezondheid. Vooral kinderen hebben een groter risico op luchtwegklachten. Voorbeelden zijn verkoudheid, astma, bronchitis en longontsteking. Ook mensen met gevoelige longen of hartklachten kunnen extra klachten krijgen door de effecten van een houtkachel of open haard.

Volledig ophouden met stoken is natuurlijk de beste oplossing om gezondheidsklachten en overlast van houtrook te voorkomen. Mocht u toch hout willen stoken dan kunt u met behulp van onderstaande informatie de negatieve effecten zoveel mogelijk beperken.

Tips voor gebruik van open haard en houtkachels 
Wat te doen bij overlast van houtrook? 
Tips aanschaf houtkachel 
Informatie van andere instanties