Duurzame energie opwekken

Zonneparken

Wageningen wil in 2030 klimaatneutraal zijn. Hiervoor moeten we nog veel meer duurzame energie opwekken. Naast zonnepanelen op daken is 80 hectare zonnepark nodig. Hieronder lees je wat de belangrijkste regels zijn voor zonneparken (Visie buitengebied). 

Welke eisen stelt de gemeente Wageningen aan zonneparken?  

Een sterkere natuur en opwek van zonne-energie op land gaan samen. Dat is het belangrijkste uitgangspunt van de gemeente Wageningen. Dit uitgangspunt vertaalt zich in de volgende eisen: 

•    Het zonnepark ligt in het aangewezen transformatiegebied.
•    Het zonnepark bestaat uit 2 delen: een deel zon én een deel landschappelijke inrichting (verhouding 75-25%). Daarnaast moet ook buiten het perceel om extra natuur komen ten grootte van 8% van het plangebied.
•    Het zonnepark is maximaal 15 hectare groot. 
•    Het zonnepark is ‘opgeknipt’ in minipercelen van gemiddeld 2,8 hectare, met hagen eromheen. 
•    De initiatiefnemer van een zonnepark levert een bijdrage aan het landschapsfonds van 5 euro/m² over 33%. Uit dit fonds van, voor en door Wageningers betalen we onder andere het onderhoud en beheer van de hagen. 
•    De zonnepanelen staan naar het zuiden gericht. Van bovenaf gezien is maximaal 55% van de ruimte bedekt met panelen. 
•    Lokale partijen moeten de mogelijkheid krijgen om minimaal 50% in lokaal eigendom te hebben.

Willt u ale regels weten? Bekijk de beleidsregels voor zonneparken op ToekomstWageningen.nl/Visie Buitengebied

Onderzoek combinatie met windmolens

De gemeente heeft voorkeur voor zonne-energie. Maar voor efficiënt gebruik van het energienetwerk is een combinatie van wind en zon beter. Daarom onderzoekt Wageningen de komst van 2 windmolens. Met 2 windmolens erbij hoeven we 20 hectare minder zonnepark aan te leggen. 


Windmolens

Wageningen wil in 2030 klimaatneutraal. Hiervoor moeten we nog veel meer duurzame energie opwekken. Daarom onderzoekt Wageningen de komst twee (kleinere) windmolens van 3 MW of 1 (grotere) windmolen van 5,6 MW in de periode tot 2030. Hiervoor zijn 5 mogelijke plekken aangewezen, inclusief voorkeursvolgorde. Hieronder leest u hoe ver we zijn in het proces en wat de belangrijkste eisen nu zijn. 

Wat is de voorkeursvolgorde voor windmolenlocaties en hoe verloopt dit proces? 

Op basis van de mening van inwoners én een gemeentelijke inschatting van belangen is in de visie buitengebied de volgende voorkeursvolgorde voor windmolens bepaald: 
1.    Bennekomse Veld
2.    Rond de haven
3.    Nude/Binnenveld zuid
4.    Kern Binnenveld
5.    Wageningse Berg/bos

Al deze 5 plekken hebben nadelen. Bijvoorbeeld dat ze in of naast Natura-2000 gebied liggen, universiteitsterrein innemen of weidevogels verstoren. Daarom is een keuze nu nog niet mogelijk. Eerst moeten we uitzoeken welke nadelen we waar kunnen compenseren. Bij de locatie Nude/Binnenveld speelt ook de keuze van buurgemeentes mee. Als zij beslissen om hier onderzoek te doen naar windmolens wil Wageningen hierin graag samenwerken.  

Welke voorwaarden voor windmolens zijn er nu al? 

Vooropgesteld moet de gemeente nog veel onderzoek doen en met geïnteresseerde grondeigenaren praten. We hebben om die reden op dit moment slechts een paar harde randvoorwaarden. 

•    Financiële participatie inwoners en bedrijven en minimaal 50% lokaal eigenaarschap.
•    Jaarlijkse bijdrage aan landschapsfonds op basis van een vooraf afgesproken percentage van de omzet.
•    Afhankelijk van de locatie maximaal gebruik van technieken om vogels en vleermuizen te beschermen. 

Duurzame opwek in de regio 

Duurzame opwek van energie stopt niet bij de gemeentegrens. Neem bijvoorbeeld het Binnenveld tussen Wageningen, Bennekom, Ede, Veenendaal en Rhenen. Dit is gezamenlijk gebied. Daarom werkt de regio Foodvalley waaronder Wageningen aan een gezamenlijke energiestrategie. In deze Regionale Energiestrategie staat hoeveel wind- en zonne-energie een regio bijdraagt aan de landelijke doelstellingen. 

Meer weten over windenergie?

•    www.windenergie.nl (nationale en internationale afspraken)
•    www.resfoodvalley.nl (regionale afspraken) 
•    www.toekomstwageningen.nl  (lokale afspraken)
 

Bodemenergie

De gemeente heeft onderzocht wat de mogelijkheden zijn voor het gebruik van bodemwarmte. De conclusies is, dat voor Wageningen vooral de ondergrond tot een diepte van 175 meter geschikt is voor warmte en koude opslag. Binnen Wageningen wordt de bodem al langer gebruikt voor het verwarmen en koelen van gebouwen, zoals de gebouwen van de Wageningen Universiteit (WUR) en het NIOO op campus de Born. Ook bij woningbouw wordt bodemwarmte toegepast. Voor de nieuwbouwwijk Kortenoord is geen gasleiding aangelegd, maar wordt gebruik gemaakt van bodemwarmte voor verwarming van de woningen via lage temperatuur verwarming. Ook wordt bodemwarmte gebruikt voor de warmwatervoorziening.

Lees hier meer over bodemenergie voor uw woning of bedrijf.


Biomassa

Met de regio zijn de mogelijkheden voor biomassa onderzocht. Hieruit is een aantal initiatieven gerealiseerd zoals de biomassacentrale in Ede waaraan de gemeente Wageningen snoeihout levert. Verpleeghuis Oranje Nassau's Oord heeft een houtgestookte ketel aangeschaft dit gevoed wordt door snoeihout uit hun eigen bos. Van GFT dat de gemeente inzamelt wordt ook duurzame energie gemaakt. Het GFT wordt namelijk vergist bij Twence in Enschede en hierdoor ontstaat biogas en compost. Het biogas wordt omgezet in warmte en elektriciteit. Deze warmte wordt gebruikt voor verwarming van woningen. De compost wordt gebruikt als bodemverbeteraar. Het apart houden van GFT levert dus veel op.

subsidie