Duurzaam bouwen

Duurzaam bouwen zit in een stroomversnelling. Duurzame technieken zijn steeds beter en goedkoper en aardgas heeft zijn langste tijd gehad. Het Bouwbesluit stelt daarom per 2021 zeer strenge eisen aan de energieprestatie van gebouwen. In Wageningen stelt de gemeenteraad nog extra eisen, want de stad wil in 2030 klimaatneutraal zijn.

Met het Duurzaambouwen beleid werken we in Wageningen samen aan het verminderen van het klimaatprobleem door energieneutraal te bouwen. En aan een stad die goed is toegerust op klimaatveranderingen: meer hitte, meer regen. Kortom, aan een woningvoorraad die past in een gasloze en klimaatneutrale toekomst.

Eisen nieuwbouw

Ontwikkelaars of opdrachtgever van nieuwbouwprojecten moeten vanaf 1 januari 2018 aan de volgende eisen voldoen:  
1. De nieuwbouw is: - Energieneutraal of daarop voorbereid 
                                - Gasloos, vanaf 2018 wordt geen enkele nieuwbouw meer aangesloten op aardgas
                                -  Minimaal 25% energiezuiniger dan het geldende bouwbesluit vereist
De gemeente geeft zelf het voorbeeld: nieuw te bouwen gemeentelijke gebouwen, of nieuwbouw op grond in eigendom van de gemeente (of voor deze ontwikkeling verkocht) moeten energieneutraal zijn.

2. Voor alle nieuwbouwprojecten vanaf 5 woningen of 25 studentenkamers of 500m2 utiliteit stellen ontwikkelaars/opdrachtgevers samen met de gemeente in een open proces een Duurzaamheidsprofiel op. In het duurzaamheidsprofiel worden afspraken gemaakt op het gebied van de thema’s energie, groen/water, natuurinclusief en bouwmaterialen.

Bestaande bouw

De gemeente ondersteunt al jaren inwoners, bedrijven en instellingen bij energiebesparende maatregelen voor bestaande bouw. Op de websites www.wageningenwoontduurzaam.nl  en www.wageningenwerktduurzaam.nl  vindt u informatie over passende maatregelen voor uw type woning, mogelijkheden voor financiering en energie-advies en inspirerende voorbeelden.