Kwijtschelding aanvragen

Als u de gemeentelijke belastingen niet kunt betalen is het mogelijk (voor een gedeelte van het bedrag) kwijtschelding aanvragen:

  • hondenbelasting (alleen voor de eerste hond)
  • afvalstoffenheffing (voor de 1e set minicontainers)
  • rioolheffing
  • leges paspoort/ID-kaart (voor maximaal het bedrag van een ID-kaart)

Kwijtschelding aanvragen

Of u in aanmerking komt voor kwijtschelding is afhankelijk van uw vermogen, inkomen, uitgaven en persoonlijke omstandigheden. Vraag bij twijfel altijd kwijtschelding aan.

U moet in ieder geval aan de volgende voorwaarden voldoen:

  • de belastingaanslag staat op uw naam
  • u heeft geen overwaarde op uw eigen woning
  • u bezit geen motorvoertuig(en) die meer waard is (zijn) dan € 2.268. Tenzij u kunt aantonen dat uw motorvoertuig onmisbaar is vanwege ziekte/invaliditeit/werk.

Voor volledige kwijtschelding moet u het formulier  compleet en volledig ingevuld bij de gemeente inleveren. Als u hulp nodig heeft, dan kunt u een afspraak maken met de Inkomensbrigade. Zij kunnen u helpen met het aanvragen van uw kwijtschelding. De Inkomensbrigade is te bereiken op werkdagen via tel. (0317) 492 450. U kunt eventueel een huisbezoek aanvragen. Bij het Startpunt kunt u ook terecht voor hulp bij een laag inkomen.

Heeft u de belastingaanslag al betaald?

Dan moet u binnen drie maanden na betaling kwijtschelding aanvragen. Daarna is kwijtschelding niet meer mogelijk.

Afhandeling aanvraag kwijtschelding

U ontvangt binnen 2 weken een ontvangstbevestiging van de gemeente.
Uw verzoek wordt binnen 12 weken in behandeling genomen. U ontvangt daarna een brief met het besluit.

Met vragen over uw ingediende aanvraag kunt u contact opnemen met de afdeling Financiën. Zij zijn tussen 9 en 12 uur op werkdagen bereikbaar via tel. (0317) 49 29 11.

Bezwaar tegen afwijzing kwijtschelding

Heeft u een afwijzing ontvangen en bent u het daar niet mee eens, dan kunt u administratief beroep aantekenen. U gebruikt hiervoor het formulier bezwaar maken.

Beroep aantekenen moet binnen 10 dagen na dagtekening van de beschikking (uitspraak). Wordt uw beroep afgewezen dan kunt u verder niets meer doen.

Zuiveringslasten

Voor informatie over zuiveringslasten en de waterschapsbelasting kunt u bellen met het Waterschap Vallei en Veluwe, tel. 033 – 43 46 299 of nalezen op www.wve.nl/ of www.gblt.nl/, tel. 088 - 064 55 55 (lokaal tarief).

 

 

Uitgelicht