Automatische incasso

Hoe betaalt u de gemeentelijke belastingaanslag?

U kunt de aanslag op verschillende manieren betalen:

  • automatische incasso in meerdere termijnen of
  • het bedrag overmaken in maximaal twee termijnen.

De gemeente machtigen

Als u gebruik wilt maken van automatische incasso, kunt u de gemeente daarvoor machtigen. Vul daarvoor het formulier doorlopende machtiging in. Het volledig ingevulde formulier stuurt u naar de gemeente Wageningen, Antwoordnr 6, 6700 VB Wageningen.

We beëindigen de automatische incasso als u ons dit intrekkingsformulier toestuurt of wanneer u de 2 opeenvolgende termijnen niet kunt betalen (als de twee opeenvolgende termijnen niet afgeschreven kunnen worden). Het bedrag wat dan openstaat, moet voor de eerstvolgende vervaldag worden voldaan. Als u uw bankrekening wilt wijzigen dan kunt u het wijzigingsformulier gebruiken.

Welke bedragen schrijven wij af?

  • Heeft u de gemeente een machtiging voor automatische incasso gestuurd? Dan betaalt u via automatische incasso. Het bedrag schrijven wij in maximaal tien termijnen van uw betaalrekening af. In hoeveel termijnen we het aanslagbedrag bij u afschrijven, hangt af van het moment waarop u ons de machtiging heeft gestuurd en de dagtekening van uw beschikkings- en aanslagbiljet
  • Voor aanslagen van € 5.000,- en hoger of lager dan € 50,- is geen automatische incasso mogelijk. Deze moeten in twee termijnen worden betaald
  • Ontvangt u de aanslag later in het jaar? Dan verdelen we het bedrag over het aantal resterende maanden in het lopende belastingjaar. We houden daarbij een minimum aan van vier termijnen
  • Ontvangt u de beschikking- en aanslagbiljet in een kalenderjaar dat niet hetzelfde is als het belastingjaar? Dan verdelen we het bedrag over het aantal resterende maanden in het lopende belastingjaar. We houden daarbij een minimum aan van vier termijnen en een maximum van tien termijnen.

We beëindigen de automatische incasso als u ons een intrekkingsformulier toestuurt of wanneer we twee opeenvolgende termijnen niet kunnen afschrijven. Het bedrag wat dan nog openstaat, moet voor de eerstvolgende vervaldag worden voldaan.

Overschrijving

U schrijft het geld rechtstreeks over op onze rekening. Dit doet u binnen de vervaltermijn(en) van de aanslag.
Het rekeningnummer is NL88 BNGH 0285 0404 48 en staat op naam van de gemeente Wageningen. Vermeld aub het betalingskenmerk of het aanslagnummer bij de omschrijving.

Kwijtschelding

Als u een laag inkomen heeft en denkt voor kwijtschelding in aanmerking te komen, dan kunt u een aanvraag indienen.