WOZ-beschikking

De gemeente bepaalt jaarlijks de WOZ-waarde (waardering onroerende zaken) door te kijken naar verkoopprijzen van vergelijkbare woningen. Er wordt rekening gehouden met verschillen in grootte, ligging, onderhoudstoestand, bijgebouwen, afwerking, enzovoort.

Waar wordt de WOZ-waarde voor gebruikt?

De WOZ-waarde wordt gebruikt voor:

  • de onroerende-zaakbelasting (OZB),
  • het eigenwoningforfait in de inkomsten­belasting en
  • de watersysteemheffing ‘gebouwd’ van het waterschap.

Uw jaarlijkse aanslag van de gemeente digitaal? Regel het op Mijnoverheid.nl

Kijk voor meer informatie over de gecombineerde aanslag en de berichtenbox op Aanslag digitaal ontvangen

Taxatieverslag

Bent u benieuwd naar de onderbouwing van uw WOZ waarde? Bekijk dan het taxatieverslag van uw woning.

WOZ-waarde te hoog? Maak zelf gratis bezwaar

  • Laat dit dan weten aan de gemeente via het e-mailadres belastingen@wageningen.nl. U krijgt dan een reactie met eventuele andere oplossingen
  • Bent u het daar ook niet mee eens? Maak dan binnen zes weken na de dagtekening schriftelijk of digitaal bezwaar. Geef in uw bezwaarschrift duidelijk aan waarom u bezwaar maakt.
  • Bezwaar maken is altijd gratis en u kunt het zelf!

Bent u benaderd door een gespecialiseerd bureau of makelaar die gratis bezwaar voor u wil maken? Deze bedrijven zorgen ervoor dat u uiteindelijk meer belasting betaald, want ze claimen hoge onkostenvergoedingen bij de gemeente.

Bedrijfspanden

Het taxatieverslag van uw bedrijfspand vraagt u op door een e-mail te sturen naar belastingen@wageningen.nl.

Huurwoningen

De WOZ-waarde telt ook mee bij het bepalen van de maxi­male huur van woningen in de geregu­leerde huursector. Bij het bepalen van de maximale huur weegt de WOZ-waarde voor 25% mee. De woonpun­ten voor woonomgeving, hinderlijke situaties, woonvorm en schaarste (en daarmee ook de schaarstegebieden) vervallen. Deze factoren komen al in de WOZ-waarde tot uitdrukking. Hierdoor hebben huurders van wonin­gen ook een belang hebben bij de WOZ-waarde. Voor meer informatie raadpleeg uw verhuurder of www.huurcommissie.nl

Waardeontwikkelingen

In Wageningen is de gemiddelde stijging van de WOZ-waarde voor woningen 8,10 % en voor niet-woningen (zoals bedrijfspanden)  0,3 % ten opzichte van vorig jaar.
Zoals gebruikelijk is bij het vaststellen van de ozb-tarieven rekening gehouden met waardeontwikkelingen.

 

Informatie

Heeft u nog vragen of opmerkingen naar aanleiding van de WOZ-beschikking? Stuur dan een e-mail naar belastingen@wageningen.nl.