WOZ-beschikking

De gemeente bepaalt jaarlijks de WOZ-waarde (waardering onroerende zaken) door te kijken naar verkoopprijzen van vergelijkbare woningen. Er wordt rekening gehouden met verschillen in grootte, ligging, onderhoudstoestand, bijgebouwen, afwerking, enzovoort.

Onderzoek naar vertrouwen in de gemeente 

De Universiteit Leiden doet onderzoek naar het vertrouwen van inwoners in de gemeente als het gaat om de waardering van woningen (WOZ). Doet u ook mee? Uw mening is belangrijk om inzicht te krijgen in hoe de relatie tussen gemeente en inwoners verder kan worden verbeterd. U kunt de vragenlijst invullen door de QR-code te scannen. Of vul de vragenlijst in. De aantwoorden gaan direct naar de onderzoeker en niet naar de gemeente.

QR code

Covid-19 heeft nagenoeg geen effect op WOZ-waarden in 2021

De covid-19 maatregelen en de pandemie hebben grote gevolgen voor de Nederlandse economie. Toch hebben de economische situatie en de covid-19 maatregelen nagenoeg geen gevolgen voor de WOZ-waarden in 2021. Dit hangt samen met het feit dat de WOZ-waarden voor 2021 worden bepaald naar de waardepeildatum 1 januari 2020. Meer informatie hierover vindt u op de site van de waarderingskamer.

Waar wordt de WOZ-waarde voor gebruikt?

De WOZ-waarde wordt gebruikt voor:

  • de onroerende-zaakbelasting (OZB),
  • het eigenwoningforfait in de inkomsten­belasting en
  • de watersysteemheffing ‘gebouwd’ van het waterschap.

Uw jaarlijkse aanslag van de gemeente digitaal? Regel het op Mijnoverheid.nl

Kijk voor meer informatie over de gecombineerde aanslag en de berichtenbox op Aanslag digitaal ontvangen

Taxatieverslag

Bent u benieuwd naar de onderbouwing van uw WOZ waarde? Bekijk dan het taxatieverslag van uw woning.

WOZ-waarde te hoog? Maak zelf gratis bezwaar

  • Laat dit dan weten aan de gemeente via het e-mailadres belastingen@wageningen.nl. U krijgt dan een reactie met eventuele andere oplossingen
  • Bent u het daar ook niet mee eens? Maak dan binnen zes weken na de dagtekening schriftelijk of digitaal bezwaar. Geef in uw bezwaarschrift duidelijk aan waarom u bezwaar maakt.
  • Bezwaar maken is altijd gratis en u kunt het zelf!

Bent u benaderd door een gespecialiseerd bureau of makelaar die gratis bezwaar voor u wil maken? Deze bedrijven zorgen ervoor dat u uiteindelijk meer belasting betaald, want ze claimen hoge onkostenvergoedingen bij de gemeente.

Bedrijfspanden

Het taxatieverslag van uw bedrijfspand vraagt u op door een e-mail te sturen naar belastingen@wageningen.nl.

Huurwoningen

De WOZ-waarde telt ook mee bij het bepalen van de maxi­male huur van woningen in de geregu­leerde huursector. Bij het bepalen van de maximale huur weegt de WOZ-waarde voor 25% mee. De woonpun­ten voor woonomgeving, hinderlijke situaties, woonvorm en schaarste (en daarmee ook de schaarstegebieden) vervallen. Deze factoren komen al in de WOZ-waarde tot uitdrukking. Hierdoor hebben huurders van wonin­gen ook een belang hebben bij de WOZ-waarde. Voor meer informatie raadpleeg uw verhuurder of www.huurcommissie.nl

Waardeontwikkelingen

In Wageningen is de gemiddelde stijging van de WOZ-waarde voor woningen 7,2 % en voor niet-woningen (zoals bedrijfspanden)  een daling van 2 % ten opzichte van vorig jaar.
Zoals gebruikelijk is bij het vaststellen van de ozb-tarieven rekening gehouden met waardeontwikkelingen.

Informatie

Heeft u nog vragen of opmerkingen naar aanleiding van de WOZ-beschikking? Stuur dan een e-mail naar belastingen@wageningen.nl.