Tarieven belastingen 2021

De gemeente heft verschillende belastingen. Als u een woning bezit of huurt krijgt u 1x per jaar een gecombineerde aanslag voor de: 

  • afvalstoffenheffing
  • rioolheffing
  • onroerendezaakbelasting (alleen eigenaren) en
  • (eventueel) hondenbelasting.

De gecombineerde aanslag van de gemeente krijgt u in februari.

Tarieven belastingen 2021

Onroerende zaakbelastingen (OZB)

De OZB is een percentage van de WOZ-waarde. De tarieven zijn:
Voor woningen: eigenarenbelasting 0,14127 % van de waarde
Voor niet-woningen: eigenarenbelasting 0,38741 % van de waarde
Voor niet-woningen: gebruikersbelasting 0,31018 % van de waarde

Afvalstoffenheffing 

Eénpersoonshuishoudens:             € 240,19 per jaar
Meerpersoonshuishoudens:           € 326,42 per jaar
Toeslag grote container:                 €   70,00 per jaar
Toeslag extra restafval-container:  € 212,80 per jaar (bij een extra restafvalcontainer betaalt een eenpersoonshuishouden het meerpersoonstarief) 

Reinigingsrechten

Per bedrijfspand, per minicontainer  € 326,42 per jaar
Toeslag grote container                    € 70,00 per jaar
Toeslag extra restafval-container      € 212,80 per jaar

Rioolheffing

Woningen
Eenpersoonstarief:                         €   90,81
Tweepersoonstarief:                      €  108,93
Meerpersoonstarief:                       €  127,04

Rioolheffing niet-woningen

Kleinverbruikers (een waterverbruik tot en met 600 m3):                 €  72,69 plus 0,41/m3 water
Grootverbruikers (een waterverbruik boven 600 m3):                       €    0,60/m3 water
Onbemeterd:                                                                                      €  109,19

Hondenbelasting 

Voor de 1e hond :                            €   93,00 per jaar
Voor de 2e hond :                            € 157,00 per jaar
Voor de 3e en volgende hond:         € 214,00 per hond per jaar
Kennel                                              € 624,00 per jaar

Kosten (leges)

U betaalt voor een product of dienst van de gemeente.
Voor het verstrekken van bijvoorbeeld een paspoort of een rijbewijs brengt de gemeente kosten (leges) in rekening.
Ook voor het in behandeling nemen van een aanvraag voor een omgevingsvergunning brengt de gemeente leges in rekening.
In de tarieventabel, behorende bij de Legesverordening 2021 kunt u lezen wat u moet betalen, of kunt u berekenen hoeveel leges u moet betalen voor de aanvraag. De hoogte van de legesaanslag is voor een omgevingsvergunning die betrekking heeft op een bouwactiviteit namelijk afhankelijk van de hoogte van de bouwkosten (exclusief omzetbelasting).

Grafrechten

Onderhoudsrecht : € 76,70 per jaar

Toeristenbelasting

Per persoon, per overnachting: € 1,83

Kwijtschelding gemeentelijke belastingen

In bepaalde omstandigheden hoeft u sommige gemeentelijke belastingen niet te betalen.
Meer informatie hierover leest u op de pagina Kwijtschelding belastingen en heffingen.

Startpunt

Het Starpunt helpt mensen met een laag inkomen. Zij helpen u bijvoorbeeld om kwijtschelding aan te vragen.  Het Startpunt is op werkdagen te bereiken via tel. (0317) 410 160. Ze komen ook op huisbezoek als u dat wilt.  

GBLT heffingen en zuiveringslasten

Let op: de zuiveringslasten worden niet geïnd door de gemeente, maar door GBLT namens het Waterschap Vallei en Veluwe. Voor informatie over de zuiveringslasten bel met het Waterschap Vallei en Veluwe, tel. 033 – 43 46 299 of nalezen op www.gblt.nl/, tel. 088 - 064 55 55 (lokaal tarief).