Precariobelasting

Gemeenten kunnen precariobelasting (of kortweg: precario) heffen als vergoeding voor het gebruik van openbare grond.
De gemeente Wageningen heft op basis van twee verordeningen precariobelasting.

De verordening precariobelasting

Op basis van deze verordening wordt een directe belasting geheven voor het hebben van voorwerpen onder, op of boven voor de openbare dienst bestemde gemeentegrond.
Voorbeelden van belaste voorwerpen zijn terrassen, standplaatsen, bouwmaterialen, (grofvuil-) containers, (licht-)reclames, hekwerken, ondergrondse opslagtanken etc.
De tarieven zijn opgenomen in de tarieventabel behorende bij de verordening. De belasting wordt geheven per m², per stuk, dan wel per bord per tijdseenheid (dag, week, maand, jaar)

Verordening precariobelasting kabels en leidingen

Op basis van deze verordening wordt een directe belasting geheven voor het hebben van buizen, kabels, draden of leidingen onder, op of boven voor de openbare dienst bestemde gemeentegrond.
De aanslag wordt opgelegd aan een op grond van de Gaswet, of Elektriciteitswet aangewezen netbeheerder of van degene die de buizen, kabels, draden of leidingen onder, op, of boven de voor de openbare dienst bestemde gemeente grond heeft.
Het tarief bedraagt € 2,25 per strekkende meter kabel of leiding.

Precariobelasting wordt wel gezien als de fiscale tegenhanger van een privaatrechtelijke vergoeding om de gemeentegrond te kunnen gebruiken.

De precariobelasting valt toe aan de algemene middelen van de gemeente en is door de gemeente vrij besteedbaar. Er is geen verplichting om de geheven precariobelasting in te zetten voor uitgaven die samenhangen met de voor de openbare dienst bestemde gemeentegrond.

Klik hier voor de meest gestelde vragen en antwoorden.